Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai

Cách đặt lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lãi

Binance
2020-03-03 05:26
Lệnh dừng giới hạn trên nền tảng Binance Futures là sự kết hợp giữa lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Hệ thống sẽ tự động phán đoán một lệnh là lệnh dừng lỗ hay lệnh chốt lời dựa trên mức giá của giá kích hoạt so với giá mới nhất hoặc giá đánh dấu khi lệnh được đặt.
Ví dụ 1:
Người dùng A đã đặt giá kích hoạt dựa trên giá hợp đồng mới nhất.
Lúc này, giá kích hoạt ($8,700 USDT) thấp hơn giá mới nhất, do đó lệnh này sẽ trở thành lệnh chốt lợi nhuận. Bạn có thể kiểm tra lệnh bạn đã đặt trong tab “Lệnh chờ khớp”.
Ví dụ 2:
Người dùng A đặt giá kích hoạt dựa trên giá đánh dấu mới nhất.
Lúc này, giá kích hoạt ($8,828 USDT) thấp hơn giá đánh dấu, do đó lệnh này sẽ trở thành lệnh cắt lỗ. Bạn có thể kiểm tra lệnh bạn đã đặt trong tab “Lệnh chờ khớp”.
Lưu ý:
Hợp đồng Binance sử dụng giá đánh dấu làm công cụ thanh lý và đo lường lãi và lỗ chưa thực hiện. Thông thường, giá đánh dấu và giá mới nhất có sự chênh lệch cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, giá mới nhất có thể sai lệch đáng kể so với giá đánh dấu trong trường hợp thị trường có biến động khốc liệt. Do đó, vui lòng trực tiếp theo dõi chênh lệch giá giữa giá mới nhất và giá đánh dấu khi đặt lệnh. Nếu bạn muốn trực tiếp chuyển đổi giữa giá mới nhất và giá đánh dấu, bạn có thể huỷ lệnh và cài đặt lại bất cứ lúc nào.
Bài viết liên quan
Lệnh dừng (stop order)