Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hợp đồng tương lai

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách đặt lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lãi

2020-03-03 05:26
Lệnh dừng giới hạn trên nền tảng Binance Futures là sự kết hợp giữa lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Hệ thống sẽ tự động phán đoán một lệnh là lệnh dừng lỗ hay lệnh chốt lời dựa trên mức giá của giá kích hoạt so với giá mới nhất hoặc giá đánh dấu khi lệnh được đặt.
Ví dụ 1:
Người dùng A đã đặt giá kích hoạt dựa trên giá hợp đồng mới nhất.
Lúc này, giá kích hoạt ($8,700 USDT) thấp hơn giá mới nhất, do đó lệnh này sẽ trở thành lệnh chốt lợi nhuận. Bạn có thể kiểm tra lệnh bạn đã đặt trong tab “Lệnh chờ khớp”.
Ví dụ 2:
Người dùng A đặt giá kích hoạt dựa trên giá đánh dấu mới nhất.
Lúc này, giá kích hoạt ($8,828 USDT) thấp hơn giá đánh dấu, do đó lệnh này sẽ trở thành lệnh cắt lỗ. Bạn có thể kiểm tra lệnh bạn đã đặt trong tab “Lệnh chờ khớp”.
Lưu ý:
Hợp đồng Binance sử dụng giá đánh dấu làm công cụ thanh lý và đo lường lãi và lỗ chưa thực hiện. Thông thường, giá đánh dấu và giá mới nhất có sự chênh lệch cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, giá mới nhất có thể sai lệch đáng kể so với giá đánh dấu trong trường hợp thị trường có biến động khốc liệt. Do đó, vui lòng trực tiếp theo dõi chênh lệch giá giữa giá mới nhất và giá đánh dấu khi đặt lệnh. Nếu bạn muốn trực tiếp chuyển đổi giữa giá mới nhất và giá đánh dấu, bạn có thể huỷ lệnh và cài đặt lại bất cứ lúc nào.