Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Tổng hợp nguyên nhân thất bại của lệnh giao dịch Hợp đồng Tương lai

2020-02-12 00:47
Khi giao dịch trên thị trường Futures, bạn thỉnh thoảng không thể đặt lệnh hay khớp lệnh. Sau đây là một số lý do có thể xảy ra.

Lý do không đặt lệnh thành công:

  1. Không đủ số dư Margin: Khi có các lệnh đang mở khác sử dụng Margin hoặc số lượng lệnh vượt quá số lượng vị thế, bạn cần bổ sung Margin để mở vị thế. Mức đòn bẩy càng thấp cần số dư Margin càng cao. Thay đổi đòn bẩy có thể giải quyết vấn đề không đủ số dư.
  2. Vị thế bị giới hạn: Đối với lệnh Stop Limit, số dư Margin của vị thế ròng sẽ không đủ do số lượng vượt quá của vị thế đảo ngược. Số lượng danh nghĩa tối đa mà trader có thể mở sẽ khác nhau tùy theo mức đòn bẩy.
  3. Lệnh của bạn không đáp ứng số lượng hợp đồng tối thiểu: Có số lượng liên hệ tối thiểu cụ thể trong một hợp đồng. Để tìm hiểu chi tiết hơn, vui lòng tham khảo Quy tắc Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M.
  4. Đây là lệnh [Chỉ giảm]: Người dùng không thể đặt lệnh Chỉ giảm nếu không có vị thế đảo ngược.

Lý do không khớp được lệnh:

  1. Không khớp với giá thị trường: Giá thị trường không khớp với giá bạn đặt. Trong lệnh Stop Limit, khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt, lệnh sẽ được thêm vào bể độ sâu thị trường. Khi chạm mức giá đã đặt, lệnh sẽ được khớp. Trong lệnh Stop Market, có thể đặt giá kích hoạt theo giá thị trường hoặc giá gần nhất dựa trên các nhu cầu khác nhau.
  2. Chênh lệch lớn so với giá thị trường: Không khớp lệnh trong bể độ sâu thị trường tại giá đã đặt. Nếu vị thế rất lớn, lệnh có thể được khớp một phần.
  3. Bạn không vượt qua kiểm tra Margin (đối với lệnh Stop Limit hoặc lệnh Stop Market): Đối với lệnh Stop Limit và lệnh Stop Market, bạn cần khớp với giá kích hoạt và giá đã khớp (trong lệnh Stop Market, có thể đặt giá kích hoạt theo giá thị trường hoặc giá gần nhất dựa trên các yêu cầu cụ thể). Hệ thống sẽ kiểm tra Margin hai lần, trước khi đặt lệnh và trước khi khớp lệnh. Khi kích hoạt lệnh, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra Margin lần thứ hai ngay lập tức. Trong trường hợp này, nếu bị lỗ hoặc một số dư Margin bị chuyển khỏi tài khoản Futures, dẫn đến việc không đủ số dư Margin, trạng thái lệnh sẽ được hiển thị là hết hạn.