Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu giao dịch hợp đồng (Web)

2020-02-12 00:45
Click this video to learn how to start your futures trading on Binance Web
Trong giao dịch hợp đồng, bạn có thể thông qua việc làm long hoặc short một hợp đồng nào đó, tham gia vào biến động giá cả thị trường và từ đó giành được lợi nhuận.
Nếu bạn chọn long, điều đó có nghĩa là bạn hy vọng giá cả của hợp đồng mà bạn đã mua sẽ tăng lên trong tương lai.
Ngược lại, nếu bạn chọn short thì điều đó có nghĩa là bạn đem hợp đồng bán ra đồng thời dự đoán giá của nó sẽ giảm trong tương lai.
Trên nền tảng giao dịch hợp đồng Binance, bạn có thể sử dụng đòn bẩy khi tiến hành long hoặc short, giảm thiểu rủi ro hoặc thu lợi nhuận trong trường hợp thị trường có biến động. Bạn có thể căn cứ theo các bước sau để bắt đầu tiến hành giao dịch trên nền tảng giao dịch hợp đồng Binance:
  1. Chuyển USDT vào tài khoản hợp đồng vĩnh cửu làm tiền đảm bảo; (Trong hợp đồng theo quý của Binance, bạn cần chuyển BTC)
  2. Chọn tỷ lệ đòn bẩy của bạn;
  3. Chọn phương hướng lệnh thích hợp (mua hoặc bán);
  4. Chọn số lượng hợp đồng bạn muốn giao dịch.
Thông qua ví dụ dưới đây, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách làm long hoặc short trong giao dịch hợp đồng để thu lợi:
Long hợp đồng BTC/USDT:
Short hợp đồng BTC/USDT:
Trong thị trường spot, nhà giao dịch chỉ có thể giành lợi từ việc giá cả tài sản tăng lên. Nhưng thông qua hợp đồng, bất luận là giá cả tài sản tăng hay giảm bạn đều có cơ hội giành được lợi nhuận.
Bạn có thể nhấp vào đường dẫn dưới đây để tìm hiểu thêm và các quy tắc và hướng dẫn sử dụng sản phẩm hợp đồng:
Quy tắc hợp đồng USDT