Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách điều chỉnh số dư ký quỹ trong các chế độ Cross/Isolated Margin

2020-01-03 09:51
1. Ở chế độ Isolated Margin, bạn có thể điều chỉnh số dư ký quỹ phân bổ cho vị thế trong tab [Vị thế]. Nhấn vào biểu tượng [Sửa] để điều chỉnh số dư ký quỹ.
2. Nhập số lượng bạn muốn thêm hoặc xóa. Rồi nhấn [Xác nhận].
mceclip1.png

Cách tính số dư ký quỹ tối đa có thể thêm/có thể xóa trong các chế độ Cross và Isolated Margin

Chế độ Cross Margin:

Cách tính toán sau đây là số tiền tối đa có thể rút trong Chế độ Cross Margin. Hai công thức áp dụng khi số dư trong ví của bạn không có tiền quà tặng hoặc chưa sử dụng tài sản thế chấp cross:
  • Số dư ví cross - ∑ký quỹ ban đầu lệnh đang mở isolated - Ký quỹ duy trì vị thế cross
Đối với ví có lãi hoặc lỗ chưa ghi nhận, số tiền tối đa có thể rút không được vượt quá công thức sau:
  • Số dư ví cross + ∑PNL chưa ghi nhận cross - ∑ký quỹ ban đầu cross - ∑ký quỹ ban đầu lệnh đang mở isolated

Chế độ Isolated Margin:

Sau đây là cách tính số dư ký quỹ tối đa có thể thêm và có thể xóa:

Hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ

TrườngCách tính
Số tiền tối đa có thể thêm vào Isolated Marginmin(Số dư ví cross - ∑ký quỹ ban đầu lệnh đang mở isolated - MM vị thế cross, Có sẵn cho lệnh)
Số tiền tối đa có thể xóa khỏi Isolated Marginmax(0,min (Số dư ví isolated - MM vị thế isolated, Số dư ví isolated + kích thước * (giá đánh dấu - Giá vào lệnh) - giá dánh dấu * abs(kích thước) * IMR))

Hợp đồng ký quỹ bằng coin

TrườngCách tính
Số tiền tối đa có thể thêm vào Isolated Marginmin(Số dư ví cross - ∑ký quỹ ban đầu lệnh đang mở isolated - MM vị thế cross, Có sẵn cho lệnh)
Số tiền tối đa có thể xóa khỏi Isolated Marginmax(0,min ( Số dư ví isolated - MM vị thế isolated, Số dư ví isolated + kích thước * Kích thước hợp đồng * (1 / Giá vào lệnh - 1 / giá đánh dấu) - abs(kích thước) * Kích thước hợp đồng * IMR / giá đánh dấu )