Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách chuyển đổi giữa chế độ Cross Margin và Isolated Margin

2020-01-03 09:17
1. Chuyển đến giao diện giao dịch của Binance Futures và nhấp vào [Cross] ở góc trên bên phải của màn hình.
2. Một màn hình xác nhận sẽ xuất hiện. Hãy chọn chế độ Margin bạn muốn. Sau đó, nhấn [Xác nhận].
Xin lưu ý rằng:
  • Chuyển chế độ Margin chỉ áp dụng cho những hợp đồng được chọn.
  • Chế độ Cross Margin dùng chung số dư ký quỹ cho tất cả các vị thế đang mở trong cùng một loại tài sản. Ví dụ: Nếu bạn đã chọn chế độ Cross Margin trong Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSD, những vị thế đang mở của Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSD chỉ dùng chung số dư ký quỹ của BTC.
3. Bạn có thể thực hiện lại những bước trên để chuyển đổi giữa chế độ [Cross Margin] [Isolated Margin]. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn chế độ Margin bạn muốn trước khi mở bất kỳ lệnh nào hoặc nhập bất kỳ vị thế nào.

Lưu ý quan trọng:
  1. Tất cả hợp đồng và vị thế đều mặc định ở chế độ [Cross Margin];
  2. Chuyển chế độ Margin chỉ áp dụng cho những hợp đồng được chọn;
  3. Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chế độ Margin bạn muốn trước khi nhập bất kỳ hợp đồng nào hoặc mở bất kỳ vị thế nào;
  4. Bạn không được thay đổi chế độ Margin nếu bạn đang mở bất kỳ lệnh hoặc vị thế nào;
  5. Trong chế độ Cross Margin, người dùng chỉ có thể sử dụng chung mức ký quỹ cho cùng một loại tài sản. Ví dụ: Trong chế độ Cross Margin, người dùng có thể sử dụng toàn bộ BUSD trong Ví Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M cho tất cả các hợp đồng ký quỹ bằng BUSD. Tất cả BTC trong Ví Hợp đồng Tương lai COIN-M có thể dùng cho hợp đồng dựa trên BTC (bao gồm cả hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng có kỳ hạn).