Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách chọn cặp giao dịch

2019-11-29 05:53
1. Chuyển đến giao diện giao dịch Futures và nhấp vào ký hiệu Hợp đồng Tương lai để mở hộp tìm kiếm.
2. Có 2 loại Hợp đồng Tương lai: Hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ và Hợp đồng ký quỹ bằng Coin. Chọn Hợp đồng Tương lai mà bạn muốn. Ví dụ: Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, hãy nhấp vào [USDⓈ-M]. Ngược lại, nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSD ký quỹ bằng Coin, hãy nhấp vào [COIN-M].
3. Chọn ký hiệu hợp đồng bạn muốn giao dịch. Bạn có thể sắp xếp tất cả hợp đồng trong danh sách dựa trên khối lượng giao dịch hoặc biến động giá trong 24 giờ.
4. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm Hợp đồng Tương lai theo loại tiền mã hóa cụ thể bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn tìm kiếm "XPR" thì tất cả hợp đồng XPR (theo quý hoặc vĩnh cửu) sẽ hiển thị trên menu thả xuống.