Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai

Binance Futures cung cấp Dịch vụ Độ trễ thấp

Binance
2019-10-30 08:10
Để phục vụ người dùng tốt hơn, Binance futures sẽ cung cấp cho người dùng dịch vụ giao dịch tần suất cao (API) với độ trễ thấp tối thiểu 5ms.
Do hạn chế về tổng thể về lưu lượng, để đảm bảo trải nghiệm người dùng được tốt hơn, giai đoạn đầu chỉ mời một số nhà tạo lập thị trường trải nghiệm. Sau khi dịch vụ ổn định, dịch vụ sẽ được mở cho nhiều người sử dụng hơn.
Binance sẽ có riêng một bộ phận chuyên hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp người dùng tối đa trong khả năng có thể. Vui lòng gửi email đến futures@binance.com để đăng ký kích hoạt.
Bài viết liên quan
Chương trình tiền thưởng giới thiệu Binance Futures