Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Flexible Savings

Những câu hỏi thường gặp về tiền gửi không kỳ hạn Binance Savings

Binance
2019-10-21 11:48
Video hướng dẫn:Những câu hỏi thường gặp về tiền gửi không kỳ hạn Binance Savings
Sản phẩm tài chính linh hoạt Binance Savings là gì?
Binance Savings là một sản phẩm tài chính do Binance cung cấp cho người dùng để gửi tiền và nhận tiền lãi. Người dùng có thể đem tài sản crypto nhàn rỗi của mình cho những người có nhu cầu vay ở trên thị trường để nhận lãi.
Tiền gửi không kỳ hạn (linh hoạt) giống như tài khoản tiết kiệm crypto của bạn. Gửi crypto để nhận tiền lãi, vì là tiền gửi không kỳ hạn nên bạn có thể thu hồi tiền gốc bất cứ lúc nào.
Làm thế nào để hiểu về các thuộc tính trong sản phẩm tài chính linh hoạt?
Lãi suất trung bình năm: Lãi suất trung bình năm (APR) sử dụng lãi suất trung bình ngày trong 7 ngày gần đây để tính ra lãi suất trung bình năm. Lãi sản phẩm tài chính linh hoạt là một tham số tham khảo. Lãi mà bạn giành được và lãi suất trung bình năm tính ra được không nhất định là giống nhau.
Lãi trên một nghìn: Lãi suất ngày của mỗi nghìn tài sản crypto dựa trên lãi suất ngày mới nhất.
Đăng ký mua và rút về
  • Sản phẩm tài chính tiết kiệm linh hoạt của Binance hỗ trợ gửi và rút bất cứ lúc nào.
  • Hàng ngày vào lúc 7:10 đến 6:50 ngày hôm sau (theo giờ Việt Nam) sẽ mở đăng ký mua và rút.
  • Trong ngày mua sẽ không tính lãi. Từ ngày thứ 2 bắt đầu tính lãi, ngày thứ 3 phát lãi.
  • Trong ngày mua có thể thông qua thao tác rút nhanh để tiến hành rút.
  • Sử dụng rút thường, vào ngày thứ 2 lúc 7h theo giờ Việt Nam sẽ nhận được tiền rút, ngày thực hiện rút vẫn được tính lãi. Do cần tiến hành tính lãi nên thời gian tiền đến tài khoản có khả năng bị chậm.
  • Sử dụng rút nhanh, trong ngày hôm đó sẽ nhận được tiền rút, ngày thực hiện việc rút tiền không được tính lãi.
Chuyển tiền tự động (Chức năng mới)
  • Người dùng có thể kích hoạt chức năng “chuyển tiền tự động” của coin tương ứng tại giao diện của sản phẩm tiết kiệm linh hoạt.
  • Nếu khởi động chức năng này, hàng ngày vào lúc 9:00 theo giờ Việt Nam hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản Spot vào tài khoản Binance Savings tiết kiệm linh hoạt.
  • Khi tự động mua, hệ thống sẽ phán đoán tổng số tiền về sản phẩm tài chính tiết kiệm linh hoạt của loại coin mà người dùng sở hữu có vượt quá giới hạn dành cho cá nhân hay không, phần vượt quá sẽ không được tự động mua.
Giới hạn cá nhân
* Binance Savings sẽ căn cứ trên tình hình thị trường thực tế và động thái mức độ rủi ro để điều chỉnh coin/giới hạn cá nhân/hạn mức rút nhanh và tổng số tiền của Binance Savings.
* Nếu bạn sở hữu một loại coin nào đó có tổng số của sản phẩm linh hoạt vượt quá giới hạn thì bạn sẽ không thể tiếp tục mua được nữa, cho tới khi tổng số này thấp hơn giới hạn đơn.
Cách tính lãi
Lãi trong Binance Savings đến từ thu nhập lãi của Margin. Binance sẽ tính toán và phân phối lãi giành được theo các quy tắc của sàn giao dịch.
Sản phẩm tài chính linh hoạt, hàng ngày sẽ tính toán lãi phải gửi của ngày hôm trước và tự động gửi đến tài khoản Spot của bạn.
Lãi hàng ngày = thu nhập có thể phân phối trong ngày / tổng lượng mà tất cả người dùng đã mua trong ngày.
Quy tắc tính lãi tối thiểu
Khi phát lãi, tiền lãi sẽ được làm trong tới 8 số thập phân.
Ví dụ, một người dùng nào đó sau khi rút 1 phần tiền gốc, tiền gốc còn lại là 0.0004BTC, lấy lãi năm là 0.8% để tính, lãi trong ngày sẽ là 0.0000000087BTC, nhưng căn cứ theo quy tắc tính lãi tối thiểu, lãi thực tế nhận được là 0.00000000BTC.
Lợi nhuận lũy kế
Lợi nhuận lũy kế tại giao diện tài sản là tiền lãi tích lũy mà bạn đã kiếm được bằng cách cho vay.
Bài viết liên quan
Cách sử dụng sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt Binance