Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách mở tài khoản Futures

2019-09-23 08:33
1. Trên trang chủ Binance, nhấp vào [Phái sinh] - [Tổng quan Binance Futures].
Ngoài ra, bạn có thể chuyển thẳng đến trang giao dịch của Binance Futures.
2. Nếu bạn đã có tài khoản Binance, nhấp vào [Đăng nhập] hoặc nhấp vào [Đăng ký] để tạo tài khoản.
3. Sau khi đăng nhập, nhấp vào [Mở tài khoản].
4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang giao dịch của Binance Futures. Bạn có thể nhập Mã giới thiệu Futures từ bạn bè (không bắt buộc) và nhấp vào [Mở ngay] để mở tài khoản Futures.
5. Tài khoản Futures của bạn đã được tạo thành công và bạn có thể bắt đầu giao dịch sau khi nạp tiền vào tài khoản.
Xin lưu ý rằng bạn cần bật tính năng xác minh 2FA trước khi bạn có thể giao dịch trên Binance Futures.