Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là gì và hoạt động như thế nào?

2019-09-09 02:56
Video hướng dẫn
Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là bước cuối cùng và chỉ được thực hiện khi Quỹ bảo hiểm không thể chấp nhận vị thế của khách hàng bị phá sản. Binance thực hiện từng bước có thể để tránh tự động gỡ bỏ đòn bẩy và có một số tính năng như Lệnh ngay lập tức hoặc Hủy Lệnh giới hạn để giảm thiểu tác động có thể xảy ra của việc tự động gỡ bỏ đòn bẩy. Tiếc là do biến động của thị trường tiền mã hóa và đòn bẩy cao dành cho người dùng, không thể hoàn toàn tránh được thanh lý tự động gỡ bỏ đòn bẩy. Để mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, chúng tôi đang cố gắng duy trì hoạt động thanh lý tự động gỡ bỏ đòn bẩy ở mức thấp nhất.
Là nhà đầu tư, vị thế của bạn có nguy cơ bị tự động gỡ bỏ đòn bẩy dựa trên một chỉ báo được ưu tiên trong hàng chờ. Dưới đây là ví dụ về các chỉ báo, từ mức độ ưu tiên thấp nhất đến mức độ ưu tiên cao nhất.
blobid0.png
Khi có thanh lý tự động gỡ bỏ đòn bẩy, thông báo ngay lập tức được gửi đến người dùng bị ảnh hưởng.
Vị thế của nhà đầu tư trong bảng xếp hạng ưu tiên được tính bằng cả lợi nhuận và đòn bẩy; công thức có ở cuối trang này. Các nhà đầu tư mang về lợi nhuận cao hơn và có đòn bẩy cao hơn sẽ được thanh lý trước. Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ ký quỹ và lãi lỗ chưa ghi nhận của họ theo tỷ lệ phần trăm tài sản thế chấp của họ. Xếp hạng chính xác được gọi là “LeveragePnL”, được định nghĩa là lãi lỗ chưa ghi nhận/ tài sản thế chấp nhân với tỷ lệ ký quỹ. Công thức chính xác ở phần cuối.
Từ đó, các nhà đầu tư sẽ được xếp hạng theo điều khoản LeveragePnlQuantile; các nhà đầu tư chịu rủi ro sắp bị thanh lý tự động sẽ thấy có chỉ báo tương ứng trong giao diện của mình. Nếu thanh lý xảy ra, nhà đầu tư sẽ nhận được một thông báo về số lượng và giá thanh lý. Các vị thế của nhà đầu tư sẽ bị đóng theo giá phá sản của lệnh thanh lý ban đầu. Tất cả các lệnh đang mở sẽ bị hủy. Sau khi quá trình thanh lý hoàn tất, nhà đầu tư có thể nhập lại ngay lập tức.
Chú ý: Giá phá sản có thể nằm ngoài phạm vi giá thị trường của hợp đồng. Đặc biệt khuyến nghị nhà đầu tư nên chú ý đến chỉ báo ADL để tránh bị gỡ bỏ đòn bẩy.

Tính toán để xếp hạng ưu tiên thanh lý

Phần trăm PnL = tối đa(0, Lợi nhuận chưa ghi nhận)/tối đa (1,Số dư ví)
Nếu (Số dư ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận) ≤0, thì Tỷ lệ ký quỹ = 0
Nếu (Số dư ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận) > 0, thì Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì/(Số dư ví + Lợi nhuận chưa ghi nhận)
Pnl đòn bẩy = Phần trăm Pnl × PnL đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ = Phần trăm Pnl × Tỷ lệ ký quỹ
Điểm phân vị Pnl đòn bẩy = xếp hạng (người dùng.PnL đòn bẩy)/Tổng số người dùng