Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Tỷ lệ đòn bẩy và Ký quỹ của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M

Binance
2019-09-09 02:32
Binance sử dụng hệ thống kiểm soát rủi ro và mô hình thanh lý công phu để hỗ trợ giao dịch có mức đòn bẩy cao bằng cách áp dụng mô hình Ký quỹ Duy trì. Để theo dõi các cập nhật mới nhất, vui lòng tham khảo trang Quy tắc Giao dịch.

Vị thế tối đa, đòn bẩy tối đa và tỷ lệ ký quỹ ban đầu là gì?

Giá trị đòn bẩy tối đa có thể sử dụng tùy thuộc vào giá trị danh nghĩa của vị thế—vị thế càng lớn, đòn bẩy càng thấp. Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy theo nhu cầu và tất cả số lượng vị thế được tính toán dựa trên giá trị danh nghĩa của hợp đồng (được tính theo USDT hoặc BUSD). Do đó, mức Ký quỹ Ban đầu được xác định theo mức đòn bẩy bạn đã chọn.
Xin lưu ý rằng đầu tiên, bạn nên chọn tỷ lệ đòn bẩy (và đáp ứng yêu cầu về mức Ký quỹ Ban đầu) trước khi mở vị thế. Nếu không, tỷ lệ đòn bẩy sẽ ở mức 20x theo mặc định. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao thì số lượng danh nghĩa mà bạn có thể mở càng ít. Tỷ lệ đòn bẩy càng thấp thì số lượng danh nghĩa mà bạn có thể mở càng nhiều. 
Từ ngày 27 tháng 7 năm 2021, Binance Futures đặt mức giới hạn đòn bẩy cho người dùng có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày. Hệ thống sẽ áp dụng các giới hạn đòn bẩy sau:
 • Kể từ ngày có hiệu lực, người dùng mới có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày sẽ không được phép mở vị thế có mức đòn bẩy vượt quá 20x.
 • Mức giới hạn đòn bẩy mới cũng sẽ áp dụng cho người dùng hiện tại có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày:
  • Người dùng có các vị thế đang mở với mức đòn bẩy nhỏ hơn 20x không được phép điều chỉnh những vị thế đang mở này vượt quá mức đòn bẩy 20x.
  • Người dùng có các vị thế đang mở với mức đòn bẩy lớn hơn 20x có thể chọn duy trì mức đòn bẩy của vị thế nhưng không được phép tăng thêm mức đòn bẩy của vị thế. Những người dùng này chỉ được phép giảm mức đòn bẩy của vị thế đang mở xuống thấp hơn hoặc bằng 20x.
 • Đối với người dùng mới không có vị thế đang mở, tất cả các vị thế mới không được vượt quá mức đòn bẩy 20x.
 • Sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký, mức giới hạn đòn bẩy cho người dùng mới sẽ tăng dần.
Lưu ý bổ sung:
 • Nếu bạn có vị thế đang mở trong chế độ Isolated Margin, bạn không được phép điều chỉnh hạ mức đòn bẩy.
 • Trong chế độ Ký quỹ chéo, người dùng chỉ có thể sử dụng chung mức ký quỹ cho cùng một loại tài sản. Ví dụ: Trong chế độ Cross Margin, người dùng có thể sử dụng toàn bộ BUSD trong ví Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M cho tất cả các hợp đồng ký quỹ bằng BUSD.
 • Giới hạn vị thế tối đa của mỗi bậc bao gồm cả vị thế long và vị thế short.
Hệ thống sẽ hiển thị số lượng vị thế tối đa cho phép đối với các cấp đòn bẩy khác nhau như sau:
mceclip1.png

Ký quỹ Duy trì là gì? 

Mức Ký quỹ Duy trì được tính dựa trên vị thế ở các cấp giá trị danh nghĩa khác nhau. Điều này nghĩa là mức Ký quỹ Duy trì luôn được tính theo cùng một cách, cho dù mức đòn bẩy bạn chọn là bao nhiêu. Việc di chuyển từ cấp này sang cấp khác sẽ không làm cho cấp trước đó thay đổi tỷ lệ đòn bẩy. Vị thế càng lớn, mức Ký quỹ Duy trì càng cao.
Trong hầu hết các sàn giao dịch, mức Ký quỹ duy trì thường bằng một nửa mức Ký quỹ ban đầu. Tuy nhiên, tại Binance, mức Ký quỹ duy trì thấp hơn một nửa mức Ký quỹ ban đầu nên rất có lợi cho trader.
Cần phải lưu ý rằng mức Ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Để tránh trường hợp tự động giảm đòn bẩy, bạn nên đóng vị thế trước khi giá trị tài sản thế chấp thấp hơn mức Ký quỹ duy trì.
Bài viết liên quan
Thông số Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ