Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Chế độ Đa tài sản
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Thông số Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ

2019-09-09 02:17
Hợp đồng Futures ký quỹ bằng USDⓈ trên Binance Futures không phải là hợp đồng đảo chiều mà là Hợp đồng Tương lai tuyến tính được báo giá và thanh toán bằng BUSD hoặc USDT, đây là hai stablecoin được bảo chứng bằng giá trị của đồng đô la Mỹ.
Một trong những lợi ích chính của hợp đồng thanh toán bằng USD là bạn có thể dễ dàng tính được lợi nhuận thu được bằng tiền pháp định. Điều này giúp hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ trở nên trực quan hơn. Ví dụ: Khi bạn thu được lợi nhuận 500 USDT, bạn có thể dễ dàng ước tính rằng lợi nhuận có giá trị xấp xỉ 500 USD - vì giá trị của 1 USDT được bảo chứng gần bằng 1 USD.
Hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ có các đặc điểm sau:
  • Thanh toán bằng USDⓈ: Hợp đồng được định giá và thanh toán bằng BUSD hoặc USDT.
  • Đáo hạn: Vĩnh cửu và Theo quý
  • Quy tắc định giá rõ ràng: Mỗi Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ đều quy định cụ thể số lượng tài sản cơ sở có trong một hợp đồng duy nhất, còn gọi là "Đơn vị hợp đồng". Ví dụ: Các Hợp đồng Tương lai BTC/USDT, ETH/USDT và BCH/USDT chỉ đại diện cho một đơn vị tài sản cơ sở tương ứng của hợp đồng, tương tự như thị trường Spot.
  • Phí funding: Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDⓈ bị tính phí funding. Phí này được thanh toán và luân chuyển giữa các trader và được tính tám tiếng một lần.
Quy tắc giới hạn danh nghĩa lệnh tối thiểu đối với Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ:
Giá trị danh nghĩa tối thiểu của mỗi lệnh phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 5 USDT. Nếu giá trị danh nghĩa của lệnh nhỏ hơn ngưỡng (5 USDT), lệnh sẽ bị hủy.
Ví dụ: Nếu người dùng đặt lệnh có giá trị danh nghĩa 0,001 BTC > 5 USDT thì lệnh này sẽ được duyệt thành công. Ngược lại, nếu người dùng đặt lệnh có giá trị danh nghĩa 1 TRX < 5 USDT, lệnh này sẽ bị hủy.
Lưu ý:
  • Đặt lệnh "Chỉ giảm" không thành công.
  • Binance Futures sẽ điều chỉnh ngưỡng giá trị danh nghĩa tối thiểu của lệnh theo thời gian mà không cần thông báo trước. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết qua API.
Để biết các thông số đầy đủ của Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ, vui lòng tham khảo:
Ảnh chụp màn hình của trang [Quy tắc giao dịch]: