Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Quy tắc hợp đồng USDⓈ-M Futures

Binance
2019-09-09 02:17
Lưu ý: cặp giao dịch của hợp đồng USDT của Binance căn cứ theo phương thức định giá truyền thống chứ không phải hợp đồng ngược hướng.
Vui lòng tham khảo ví dụ bên dưới:
Bài viết liên quan
Tỷ lệ đòn bẩy và Ký quỹ của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M