Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tiết kiệm Linh hoạt

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Tiết kiệm Linh hoạt
Staking Cố định
Hoạt động
Đầu tư tự động
BNB Vault
Staking Cố định
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Thỏa thuận người dùng dịch vụ Savings của Binance

2019-08-26 07:00
1. Binance.com đã ra mắt dịch vụ Savings cho người dùng Binance.com để kiếm tiền thông qua các tài sản crypto nhàn rỗi.
2. Tài sản Savings Binance sẽ được sử dụng trong nghiệp vụ margin, cho vay...;
3. Khi bạn sử dụng dịch vụ Savings Binance, bạn sẽ ủy quyền vô điều kiện cho Binance.com để phân phối coin lãi được sử dụng theo các quy tắc của sàn giao dịch.
4. Bạn phải tuân thủ luật pháp liên quan của Nhà nước để đảm bảo rằng các nguồn tài sản là hợp pháp và tuân thủ khi sử dụng dịch vụ Savings Binance.
5. Khi bạn sử dụng dịch vụ Savings Binance, bạn nên nhận thức đầy đủ các rủi ro của khoản đầu tư vào crypto và thận trọng khi ra quyết định..
6. Bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Binance.com thể hiện ý định đầu tư thực sự của bạn và chấp nhận vô điều kiện các rủi ro và lợi ích tiềm năng từ các quyết định này.
7. Binance.com có ​​quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ Savings Binance. Nếu cần thiết, Binance.com có ​​thể tạm dừng và chấm dứt dịch vụ Savings Binance bất cứ lúc nào.
8. Do độ trễ của mạng, lỗi hệ thống máy tính và các trường hợp bất khả kháng khác, điều này có thể dẫn đến việc trì hoãn, đình chỉ hoặc sai lệch khi thực hiện dịch vụ Savings Binance, Binance.com sẽ sử dụng nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo nhưng không hứa rằng hệ thống thực thi dịch vụ Binance Savings chạy ổn định và hiệu quả. Binance.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu lần thực hiện cuối cùng không phù hợp với mong đợi của bạn do các yếu tố trên.
Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ Savings của Binance và đã đồng ý sử dụng dịch vụ Savings Binance. Tôi nhận thức được những rủi ro và xác nhận sẽ sử dụng dịch vụ này.