Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Tiết kiệm Cố định

Cách sử dụng tính năng Tiết kiệm Cố định của Binance

Binance
2019-08-23 08:58
Video hướng dẫn
Tiết kiệm Cố định của Binance là một trong các sản phẩm tài chính mà chúng tôi cung cấp nhằm gia tăng tài sản tiền mã hóa của bạn. Bạn có thể đăng ký sử dụng sản phẩm bất kỳ lúc nào và kiếm thu nhập thụ động từ tài sản của mình.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nhấp vào [Tài chính] rồi chọn [Binance Earn] trong trình đơn thả xuống.
2. Cuộn xuống [Tiết kiệm] rồi nhấp vào [Xem thêm] hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp tại đây.
3. Nhấp vào [Tiết kiệm Cố định] để chuyển đến trang Tiết kiệm Cố định. Tại đây bạn có thể xem lãi suất hàng năm và kỳ hạn cố định của từng loại tài sản.
4. Chọn thời hạn của tài sản rồi nhấp vào [Chuyển tiền]. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin đăng ký. Sau khi bạn đã nhập số lượng lô, hệ thống sẽ tự động tính số tiền lãi mà bạn dự kiến sẽ nhận được vào ngày hoàn trả.
  • Đồng coin: loại tài sản bạn đang đăng ký
  • Thời hạn hoạt động: thời lượng của gói đăng ký
  • Số lượng lô: số lượng tài sản mà bạn muốn đăng ký (tối thiểu 1 lô)
  • Tiền lãi/lô (lãi suất hàng năm): số tiền lãi dự kiến và lãi suất hàng năm được tính toán dựa trên đồng coin và thời hạn bạn chọn
  • Giới hạn cá nhân tối đa: số lượng lô tối đa cho mỗi người dùng
  • Ngày có hiệu lực: ngày tài sản của bạn bắt đầu được tính lãi
  • Ngày hoàn trả: ngày bạn có thể rút tài sản
  • Tiền lãi dự kiến: số tiền lãi mà bạn dự kiến nhận được từ gói đăng ký
  • Tự động gia hạn với gói Tiết kiệm Linh hoạt: bạn có thể chọn tự động đăng ký gói Tiết kiệm Linh hoạt vào ngày hoàn trả bằng cách sử dụng tiền gốc và tiền lãi bạn nhận được từ gói Tiết kiệm Cố định
Trước khi bạn nhấp vào [Xác nhận chuyển tiền], vui lòng đảm bảo bạn có đủ tiền trong Ví Spot.
5. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ chuyển tài sản của bạn từ Ví Spot sang Ví Earn. Bạn có thể xem lịch sử đăng ký bằng cách nhấp vào [Tài khoản].
6. Vào ngày hoàn trả, tài sản đã khóa cùng lãi suất sẽ tự động được rút và hoàn trả về Ví Spot của bạn. Bạn có thể kiểm tra số dư tài sản trong Ví Spot.
Bài viết liên quan
Làm thế nào để sử dụng chức năng “cố định chuyển linh hoạt” trong Binance Savings