Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Cách trả nợ

Binance
2019-07-05 05:40
Các bước để trả nợ:
Sau khi đăng nhập tài khoản Binance, nhấp [Ví] - [Ví margin], chọn loại tiền cần trả nợ, nhấp [Vay/trả] và chọn trả nợ. Chọn số lượng muốn trả. Khi chọn số lượng trả nợ, bạn có thể chọn trả toàn bộ hoặc trả một phần nhưng cả 2 phương thức này đều ưu tiên trả lãi trước sau đó mới trả tiền gốc. Hệ thống sẽ căn cứ vào số nợ còn lại để tính lãi trong giờ tiếp theo.
Lưu ý:
1. Vay tiền gì thì trả bằng tiền đó. Nếu bạn vay ETH thì khi trả cũng bắt buộc phải dùng ETH để trả, không thể dùng các loại tiền khác để thay thế.
2. Có thể trả từng phần nhưng mỗi lần trả bắt buộc phải trả lãi trước sau đó mới trả tiền gốc.
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance