Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Cách vay vốn trên Binance

Binance
2019-07-05 05:34
Sau khi mở Tài khoản Margin, bạn có thể chuyển tài sản vào Tài khoản Margin làm tài sản thế chấp. Có thể xem danh sách tài sản có thể vay mới nhất tại đây.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Margin] - [Vay] từ trên cùng hoặc bên cạnh tài sản bạn muốn vay.
2. Chọn tài sản bạn muốn vay và nhập số tiền vay.
Hệ thống sẽ tính toán số tiền tối đa bạn có thể vay dựa trên giá trị BTC ước tính của tài sản mà bạn thế chấp và hạn mức vay cá nhân cho tài sản cụ thể đó. Bạn cũng sẽ thấy lãi suất theo giờ cho số tiền bạn định vay.
*Vui lòng tham khảo liên kết dành cho hạn mức vay đối với từng tài sản.
3. Sau khi vay, bạn có thể kiểm tra số lượng từng đồng coin bạn đã vay và tổng số nợ trong Tài khoản Margin từ bảng điều khiển [Ví Margin].
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance