Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Hướng dẫn nhanh về giao dịch ký quỹ (Phiên bản web)

Binance
2020-07-10 03:50

Thế nào là Giao dịch Ký quỹ Tự động?

Giao dịch Ký quỹ Tự động cho phép bạn vay và sử dụng tiền tùy theo mức sử dụng để giúp việc giao dịch dễ dàng hơn nữa.
Tính năng:
1. Chế độ "Vay": Bạn có thể vay và sử dụng tiền cùng một lúc khi giao dịch. Bạn sẽ chỉ vay số tiền cần để giao dịch;
2. Chế độ "Trả nợ": Chế độ này giúp bạn trả nợ ngay sau khi bạn sử dụng xong số tiền, do đó bạn không phải trả thêm bất kỳ khoản lãi nào.
*Lưu ý: Bạn có thể không trả được toàn bộ số nợ và lãi trong chế độ "Trả nợ". Vui lòng kiểm tra xem có khoản nợ nào chưa thanh toán trong Ví Ký quỹ của bạn hay không và trả nợ theo cách thủ công càng sớm càng tốt.

Làm cách nào để chuyển tài sản thế chấp vào tài khoản Ký quỹ?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Ký quỹ]
2. Nhấp vào [Chuyển].
3. Chọn Ví bạn muốn chuyển, loại coin và số tiền cần chuyển làm tài sản thế chấp, sau đó nhấp vào [Xác nhận].

Làm thế nào để giao dịch trong chế độ Vay? 

Trong chế độ Vay, hệ thống sẽ tự động tính số tiền tối đa hiện có cho bạn dựa trên số tiền trong tài khoản Ký quỹ của bạn (Số tiền tối đa hiện có = Tiền gốc + Số tiền tối đa bạn có thể vay). Nếu số tiền bạn có thể sử dụng khi đặt lệnh lớn hơn số tiền gốc, hệ thống sẽ tự động thay mặt bạn vay để thực hiện lệnh.
Ví dụ: nếu bạn chuyển 1 BTC vào tài khoản Ký quỹ của mình và bạn sử dụng chế độ Vay để đặt lệnh bán BTC, số tiền tối đa mà bạn có thể sử dụng cho lệnh đó sẽ là 3 BTC (dựa trên tỷ lệ ký quỹ tối đa). Bạn có thể đặt Lệnh giới hạn hoặc Lệnh thị trường và bạn sẽ không cần phải vay vốn theo cách thủ công để thực hiện giao dịch này. Chỉ cần đặt lệnh trực tiếp trong giao diện giao dịch và hệ thống sẽ thay mặt bạn vay tiền.

Làm thế nào để giao dịch trong chế độ Trả nợ?

Trong chế độ Trả nợ, hệ thống sẽ tự động trả nợ của bạn bằng cách sử dụng khoản tiền nhận được từ giao dịch (lãi suất sẽ được trả trước khoản tiền đã vay). Việc trả nợ tự động chỉ được thực hiện sau khi giao dịch đã đóng hoàn toàn. Nếu bạn không có  đủ tiền để trả nợ sau khi giao dịch, hệ thống sẽ hoàn trả 90% số tiền đã vay và bạn sẽ phải trả số nợ còn lại theo cách thủ công. Nếu số dư của bạn không đủ để trả 90% khoản nợ, việc trả nợ tự động sẽ không thực hiện được và bạn sẽ phải nạp thêm tiền để trả nợ theo cách thủ công. Vui lòng kiểm tra xem bạn có bất kỳ khoản nợ nào chưa thanh toán trong tài khoản Ký quỹ hay không và trả nợ càng sớm càng tốt.
Ví dụ: bạn vay 2 BTC và bán để lấy USDT. Khi bạn đã sẵn sàng mua lại BTC để trả nợ, bạn có thể đặt lệnh bằng chế độ Trả nợ. Sau khi lệnh được khớp và giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động trả nợ bằng cách sử dụng BTC đã mua. Chế độ Trả nợ hỗ trợ Lệnh thị trường và Lệnh giới hạn. Các khoản nợ sẽ chỉ được hoàn trả sau khi lệnh đã được khớp và giao dịch đã hoàn tất.
* Nếu tài khoản Ký quỹ của bạn không có đủ tiền, hệ thống sẽ tự động thay mặt bạn vay để thực hiện lệnh. Những lệnh đặt thành công sẽ cộng dồn lãi ngay lập tức. Nếu lệnh đã đặt bị hủy toàn bộ, hệ thống sẽ tự động trả lãi và nợ tương ứng (có thể không hoàn trả toàn bộ lãi hoặc nợ. Thỉnh thoảng hãy kiểm tra "Tài sản trong tài khoản").
Lưu ý:
  • Để xem tài sản, nợ phải trả và lợi nhuận,  hãy chuyển đến [Ví] - [Ký quỹ]. Tại đây, bạn cũng có thể kiểm tra xem bạn có phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền đã vay hoặc lãi suất nào hay không.
  • Nếu số dư của bạn không đủ để trả nợ sau khi giao dịch, hệ thống sẽ hoàn trả 90% số tiền đã vay và bạn sẽ phải trả số nợ còn lại theo cách thủ công. Nếu số dư của bạn không đủ để trả 90% khoản nợ, việc trả nợ tự động sẽ không thực hiện được và bạn sẽ phải nạp thêm tiền để trả nợ theo cách thủ công. Vui lòng kiểm tra xem bạn có bất kỳ khoản nợ nào chưa thanh toán trong tài khoản Ký quỹ hay không và trả nợ càng sớm càng tốt.
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance