Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Cách chuyển tiền sang Tài khoản Ký quỹ Binance

Binance
2019-07-05 05:23
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Ký quỹ]
2. Chọn đồng coin bạn muốn chuyển và nhấn vào [Chuyển].
3. Chọn Ví bạn muốn chuyển tiền ra khỏi đó và xác nhận bạn đang chuyển vào Ví Ký quỹ. Nhập số tiền và nhấn vào [Xác nhận]
4. Sau khi chuyển xong, bạn sẽ thấy số dư Tài khoản Ký quỹ được cập nhật trên trang tổng quan tài khoản.
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance