Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Xác thực 2 yếu tố

Hướng dẫn sử dụng YubiKey cho tính năng Xác thực hai yếu tố (2FA) trên Binance

Binance
2019-06-27 10:51

Yubikey là gì?

YubiKey là thiết bị điện tử nhỏ hoạt động như một khóa bảo mật và có thể sử dụng cho nhiều phương thức xác thực. Trên Binance, khóa bảo mật có thể cung cấp thêm một lớp bảo mật tài khoản, có chức năng như một phương thức Xác thực hai yếu tố (2FA) để đăng nhập vào tài khoản, rút tiền và đặt lại mật khẩu. Mặc dù có các loại khóa bảo mật khác, nhưng hướng dẫn này chỉ tập trung vào YubiKey.
Lưu ý:
  • Bạn có thể liên kết tối đa 5 Yubikey với tài khoản, mỗi Yubikey có cùng quyền truy cập vào tài khoản;
  • Mọi Yubikeys đã liên kết đều có thể sử dụng để xác thực tài khoản.

Làm thế nào để thiết lập Yubikey trên Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, chuyển đến mục [Hồ sơ] - [Bảo mật]. Tiếp theo, nhấp vào [Thiết lập] để bắt đầu quy trình.
2. Đọc kỹ ghi chú và nếu bạn đồng ý, hãy nhấp vào [Vẫn tiếp tục].
3. Bạn cần cắm YubiKey và kích hoạt. Vui lòng cắm YubiKey vào cổng USB có sẵn và chạm vào nút của YubiKey trong vòng 60 giây. Bạn có thể thử lại nếu hết thời gian.
Nhấp vào [Cho phép] nếu bạn nhận được thông báo sau:
4. Yubikey của bạn hiện đã được xác thực. Bạn cần đặt nhãn (tên) cho YubiKey. Sau đó, nhấp vào [Xác thực tài khoản của bạn] .
5. Bạn sẽ cần xác thực Yubikey bằng các mã xác thực 2FA khác.
6. Xin chúc mừng. Tài khoản của bạn hiện đã được bảo mật bằng YubiKey.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách xóa YubiKey cho tính năng Xác thực hai yếu tố (2FA) .
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác thực hai yếu tố (2FA) của Google