Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot

Maker và Taker có nghĩa là gì?

Binance
2018-07-19 00:45
_.gif
Nếu bạn đã xem Biểu phí của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng có nhiều mức phí phụ thuộc vào việc bạn là maker hay taker. Trên VIP 0, phí của maker thấp hơn taker. Cả maker và taker đều đóng vai trò quan trọng trong sổ lệnh của sàn giao dịch.
Nói một cách đơn giản:
  • Maker cung cấp thanh khoản cho một sàn giao dịch và tạo ra một thị trường cho token.
  • Taker rút thanh khoản bằng cách thực hiện các lệnh đang mở trên sàn giao dịch.
Các sàn giao dịch thường khuyến khích maker cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch với mức phí thấp hơn khi đặt lệnh. Hãy khám phá kỹ hơn cả hai vai trò.

Taker:

Khi bạn đặt lệnh giao dịch ngay lập tức trước khi vào sổ lệnh, bạn là taker. Cho dù bạn thực hiện một phần hoặc toàn bộ lệnh.
Các giao dịch từ lệnh thị trường luôn là taker vì lệnh thị trường không bao giờ có trên sổ lệnh. Những trader này "lấy" một khối lượng giao dịch trên sổ lệnh nên họ là taker.
Các taker cũng luôn là các lệnh được thực hiện ngay lập tức một phần hoặc toàn bộ (IOC) và các lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường (FOK) (có thể truy cập thông qua API).

Maker:

Khi bạn đặt một lệnh một phần hoặc toàn bộ trên sổ lệnh (như lệnh giới hạn được đặt thông qua màn hình giao dịch trên binance.com), bất kỳ giao dịch tiếp theo từ lệnh đó đều là giao dịch maker.
Những lệnh này thêm khối lượng vào sổ lệnh, giúp tạo ra thị trường và do đó, những giao dịch tiếp theo được gọi là maker.
Lưu ý: Lệnh có giá trị đến khi hủy bỏ (GTC) (có thể truy cập thông qua API) hoàn toàn có thể được giao dịch cả như taker và maker.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Maker & Taker Là Gì?.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn Cách giao dịch Spot trên Website Binance