Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Quy định giao dịch API

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Quy định giao dịch API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về API

2018-06-05 09:38

Tài liệu về APIVí dụ về API không chính thức 

Giới hạn là gì?

Tổng quan
Có ba loại giới hạn khác nhau. Tất cả các giới hạn này đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào:
 1. Giới hạn cố định
 2. Giới hạn ML (Máy học)
 3. Giới hạn WAF (Tường lửa ứng dụng web)
Giới hạn cố định:
 • Số lượng 1.200 yêu cầu/phút (cần lưu ý rằng con số này không nhất thiết phải bằng 1.200 yêu cầu)
 • 50 lệnh cứ mỗi 10 giây
 • 160.000 lệnh cứ mỗi 24 giờ
Giới hạn cố định của chúng tôi được liệt kê trên điểm cuối [/api/v3/exchangeInfo] .
Giới hạn máy học:
Hành vi giao dịch được đánh giá trên người dùng bình thường. Nếu bạn có hành vi vượt quá giới hạn, bạn sẽ bị cấm trong một khoảng thời gian nhất định, từ 5 phút đến 3 ngày.
Giả sử bạn bị tính điểm lạm dụng giao dịch. Điểm của bạn sẽ tăng nếu: 
 • Bạn tái diễn hành vi "giao dịch nhờ lợi thế" hoặc "giao dịch nội gián" Giá mua/bán tốt nhất trên Sổ lệnh.
 • Bạn spam yêu cầu tạo và hủy lệnh rất nhanh mà không thực hiện giao dịch nào.
 • "Tỷ lệ tương tác" của bạn thấp. "Tỷ lệ tương tác" được định nghĩa bằng số lượng giao dịch chia cho tổng số lần tạo và hủy lệnh trong khoảng thời gian 24 giờ (num Trades / (orders + cancels)).
 • "Trọng số" của bạn thấp. "Trọng số" được định nghĩa bằng tổng số lượng giao dịch chia cho tổng số lần tạo và hủy lệnh trong khoảng thời gian 24 giờ (total Traded Qty / (orders + cancels)).
 • Khi cặp giao dịch có BNB là tài sản yết giá hoặc định giá, điểm lạm dụng của bạn sẽ càng tăng lên.
Thông tin cụ thể hơn nội dung trên sẽ không được cung cấp. Hãy tận dụng bản dùng thử và sai lầm để đạt được mô hình giao dịch lý tưởng hoặc trao đổi về hành vi tối ưu với những người dùng API khác.
Giới hạn tường lửa ứng dụng web:
Mặc dù chúng tôi không cung cấp chi tiết chính xác về quy tắc WAF, nhưng nếu bạn nhận được lỗi HTTP 403, điều đó nghĩa là bạn đã vi phạm quy tắc. Nhiều khả năng đó là kết quả của việc gửi quá nhiều yêu cầu trong khoảng thời gian 5 phút. Tuy nhiên, nếu bạn đang gửi một yêu cầu có thể bị coi là độc hại, thì việc này cũng có thể làm cho bạn bị cấm trong thời gian lâu hơn.

Nếu tôi vượt quá giới hạn, tôi có bị hạn chế theo Tài khoản, Khóa API hoặc Địa chỉ IP không?

Đối với giới hạn cố định, việc vượt quá giới hạn về tổng số yêu cầu mỗi phút (hiện là 1.200) sẽ dẫn đến tình trạng bị cấm IP. Giới hạn lệnh (hiện là 50 lần/10 giây và 160.000 lần/24 giờ) còn tùy vào tài khoản. Nếu đã vượt quá giới hạn lệnh, người dùng cũng sẽ bị hạn chế tạo lệnh mới trên trang web (hoặc các ứng dụng khác của chúng tôi).
Đối với giới hạn Máy học, các hạn chế sẽ được áp dụng cho tài khoản. Nếu hệ thống ML hạn chế người dùng, người dùng có thể kiểm tra lý do và thời gian bị hạn chế bằng cách sử dụng endpoint [/sapi/v1/account/status] (được ghi trong Tài liệu API của chúng tôi).
Giới hạn tường lửa ứng dụng web sẽ chỉ áp dụng theo IP. Thường thì lệnh cấm WAF có thời gian là 5 phút. Tuy nhiên, nếu máy chủ cho rằng yêu cầu của người dùng là độc hại, thời gian có thể lâu hơn.

Tôi đã bị hạn chế vì vượt quá giới hạn, nhưng tôi đã sửa mã của mình. Tôi sẽ được gỡ lệnh cấm sớm hơn chứ?

Không. Bạn phải đợi cho đến khi lệnh cấm kết thúc.

Tôi nhận được lỗi HTTP 403 khi sử dụng API. Tại sao lại như vậy?

Bạn đã vi phạm quy tắc WAF (Tường lửa ứng dụng web), nhiều khả năng là do vi phạm giới hạn tốc độ hoặc đã gửi một yêu cầu độc hại (như được nêu trong phần giới hạn của tài liệu này). Thường thì các lệnh cấm này có thời gian là 5 phút.

Tại sao kết nối WebSocket của tôi bị rớt/ngắt?

Cứ sau 3 phút, những kết nối WebSocket đang hoạt động sẽ nhận được một ping. Nếu bạn không phản hồi bằng một pong đúng khung, kết nối của bạn sẽ bị ngắt.
Đối với luồng dữ liệu người dùng, nếu không nhận được thông báo giữ kết nối ít nhất 60 phút một lần, khóa nghe sẽ hết hạn. Vấn đề này được nêu chi tiết trong Tài liệu API của chúng tôi.

Tôi đang sử dụng trình bao bọc/dịch vụ của bên thứ ba và nó không hoạt động. Tôi có thể được hỗ trợ chứ?

Rất tiếc, chúng tôi không hỗ trợ dịch vụ hoặc công cụ của bên thứ ba. Vui lòng liên hệ dịch vụ và/hoặc nhà phát triển để được hỗ trợ thêm.
Ngoài ra, việc nhập (các) Khóa API Binance và/hoặc (các) Khóa bí mật của bạn vào bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào đều gây rủi ro bảo mật. Vui lòng sử dụng các dịch vụ này tùy theo ý muốn của bạn.
Hãy nhớ rằng chúng tôi cũng tránh cung cấp dịch vụ hỗ trợ lập trình chung.

Mặc dù không thực hiện thay đổi nào, tự nhiên tôi nhận được lỗi. Chuyện gì đã xảy ra?

Rất tiếc, chúng tôi không thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề đối với việc triển khai của cá nhân bạn. Nếu bạn đang sử dụng trình bao bọc/công cụ của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ/phát triển của họ để được hỗ trợ.

Tôi cần truy cập Secret Key (Khóa bí mật), nhưng nó lại hiện là "***". Làm cách nào để lấy lại? 

Vì lý do bảo mật, Khóa bí mật được thiết kế để chỉ hiển thị tại thời điểm Khóa API được tạo. Bất cứ lúc nào sau thời điểm đó, Khóa bí mật sẽ được che đi. Nếu làm mất hoặc không ghi lại Khóa bí mật, bạn cần tạo Khóa API mới và sử dụng khóa mới với Khóa bí mật mới.

Tôi có thể tăng giới hạn hoặc luồng/băng thông chuyên dụng không?

Rất tiếc, hiện chúng tôi không hỗ trợ việc này. Luồng/băng thông phải tuân thủ giới hạn mà chúng tôi đưa ra. 

Khóa API của tôi biến mất. Hãy giúp tôi!

Chỉ có hai cách giải thích cho việc Khóa API "biến mất":
 1. Nếu gần đây bạn không hoạt động và bạn đã sử dụng API trước ngày 7 tháng 3 năm 2018, thì có thể (các) Khóa API của bạn đã bị xóa để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản.
 2. Mặt khác, nếu bạn đã chọn vô hiệu hóa tài khoản, tất cả các Khóa API đang hoạt động đều sẽ bị xóa.
Bạn có thể tạo (các) Khóa API mới mà không gặp vấn đề gì.

Tôi nhận được "Lỗi -1021 (Thông báo: Dấu thời gian của yêu cầu này nằm ngoài recvWindow)". Trường hợp này phải xử lý ra sao?

Thông thường, lỗi này chỉ xảy ra nếu giờ của máy chủ không đồng bộ với giờ của hệ thống. Bạn cần đồng bộ đồng hồ hệ thống. Tuy nhiên, quy trình này khác nhau tùy vào hệ điều hành.
Đối với Windows, bạn có thể sử dụng công cụ như "Đồng hồ nguyên tử" tùy theo ý muốn. Người dùng Linux và Mac có thể thử đồng bộ với "ntpdate" bằng dòng lệnh.
Nếu sự cố không thể giải quyết thì có thể liên quan đến độ trễ (sự cố mạng) và bạn có thể phải điều chỉnh recvWindow.

Tôi có thể yêu cầu chức năng API mới không?

Nếu bạn không thấy chức năng mà bạn yêu cầu trong tài liệu của chúng tôi, điều đó nghĩa là chúng tôi không cung cấp chức năng đó. Nếu bạn muốn đề xuất một tính năng, bạn có thể mở vé hỗ trợ để gửi đề xuất và chúng tôi sẽ tiến hành xem xét.

Tôi cho rằng có vấn đề với API. Tôi nên báo cáo vấn đề đó như thế nào?

Nếu bạn cảm thấy có vấn đề với hệ thống chứ không phải với việc triển khai, vui lòng cung cấp bằng chứng cho thấy khiếu nại của bạn là xác đáng bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua trò chuyện về API trên Telegram và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận các tin nhắn mơ hồ là khiếu nại chính đáng. Hơn nữa, đây không phải là nhóm hỗ trợ lập trình chính thức, mà chỉ là nhóm cộng đồng người dùng API Binance.