Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá

2021-01-14 15:32
1. Bảo vệ giá là gì?
Sau khi bật Bảo vệ giá, nếu chênh lệch giữa Giá gần nhất và Giá đánh dấu của hợp đồng vượt quá ngưỡng đã đặt khi lệnh Stop Loss/Take Profit đạt đến giá kích hoạt, thì lệnh Stop Loss/Take Profit sẽ không được kích hoạt. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bảo vệ giá để tự bảo vệ bản thân khỏi các biến động bất thường của thị trường.
Xin chú ý rằng Bảo vệ giá chỉ có hiệu lực sau khi bật, và sẽ không có tác động lên cách lệnh trong quá khứ sau khi tắt, và ngược lại. Lệnh API sẽ không chịu tác động của Bảo vệ giá.
Xem ngưỡng trong Quy tắc giao dịch.
2. Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá?
Chức năng Bảo vệ giá hiện đã được hỗ trợ trên Website lẫn Ứng dụng trên di động. Chức năng này sẽ áp dụng cho tất cả loại lệnh giao dịch, cho phép người dùng có thể chọn bật/tắt.
  • Web
Nhấn vào góc trên bên phải của giao diện giao dịch, chọn "Bảo vệ giá", và bật Bảo vệ giá.
Xin lưu ý rằng bạn cần đặt Bảo vệ giá riêng cho từng Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng Tương lai COIN-M.
  • Ứng dụng di động:
Nhấn vào góc trên bên phải của giao diện trên Ứng dụng di động, chọn "Tùy chọn", nhấn "Bảo vệ giá" rồi bật chức năng này.
Tương tự, người dùng cần phải bật Bảo vệ giá cho từng Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M Futures và COIN-M.