Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Thẻ quà tặng

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Thẻ quà tặng
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách Đổi Thẻ Quà Tặng?

2021-12-08 02:16
Hướng dẫn từng bước
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn từng bước
Khi bạn nhận được một thẻ quà tặng, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước để đổi thẻ. Sau đây là cách thực hiện:
Video hướng dẫn

Hướng dẫn từng bước

Đối với người dùng ứng dụng:

1. Đến trang chủ và nhấn vào [Hồ sơ] - [Thẻ quà tặng].
Trên trang Thẻ quà tặng, nhấn [Nhận].
2. Bạn có thể nhấn [Thêm Thẻ] để thêm thẻ quà tặng vào danh sách thẻ của bạn và đổi thẻ sau.
3. Nhập mã thẻ quà tặng và nhấn [Thêm].
Bạn nên thêm thẻ vào tài khoản ngay khi nhận được thẻ quà tặng. Sau khi bạn đã thêm thẻ quà tặng vào tài khoản thành công, bạn đã trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng và không ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng một lần nữa bằng cách nhập mã của thẻ quà tặng đó.
4. Nếu bạn muốn tiền mã hóa được ghi nhận ngay vào Ví Funding, hãy nhấn [Đổi tiền mã hóa] và nhập mã thẻ quà tặng.

Đối với người dùng trên Web:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và đến trang chủ Thẻ quà tặng. .
2. Nhập mã đổi thẻ quà tặng để đổi hoặc thêm thẻ quà tặng của bạn.
Khám phá cách tạo và gửi thẻ quà tặng tùy chỉnh chỉ trong vài phút.

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể tìm thấy chức năng Thẻ quà tặng của Binance ở đâu?

Đối với người dùng di động, bạn có thể tìm thấy thông tin trong ứng dụng Binance. Vui lòng đảm bảo Ứng dụng của bạn được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên.
Bạn có thể truy cập chức năng Thẻ quà tặng Binance từ mục [Hồ sơ] - [Thẻ quà tặng] trên ứng dụng Binance.
Đối với người dùng trên web, bạn có thể truy cập https://www.binance.com/en/gift-card.
Hiện chúng tôi đang miễn phí việc tạo, gửi, đổi thẻ quà tặng Binance. Đối với việc đặt hàng loạt, tùy chỉnh hoặc các dịp cụ thể, chúng tôi có thể tính phí.
Thẻ quà tặng thường không có ngày hết hạn. Đối với các hoạt động và mục đích đặc biệt, thẻ quà tặng có thể có ngày hết hạn và chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng.
Không, hiện không thể nạp lại thẻ quà tặng.
Chức năng Thẻ quà tặng Binance hỗ trợ tất cả các loại tiền mã hóa có thể sử dụng trong Ví Funding. Chức năng này không hỗ trợ tiền pháp định.
Khi bạn bè của bạn nhận được thẻ quà tặng, họ có thể đổi thẻ để ghi nhận ngay tiền mã hóa vào ví tiền hoặc thêm thẻ quà tặng vào tài khoản để đổi thẻ sau. Vì lý do bảo mật, người nhận nên làm theo một trong hai cách trên ngay sau khi nhận được thẻ quà tặng.
Không, chỉ có thể đổi toàn bộ giá trị thẻ quà tặng. Sau khi đổi, tiền mã hóa sẽ được ghi nhận đầy đủ vào ví Funding.
Mọi mã thẻ quà tặng đều chỉ có thể được sử dụng một lần. Khi người dùng thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, họ trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng. Do đó, không còn ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng đó bằng cách nhập mã thẻ quà tặng tương tự. Vào thời điểm người dùng thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, mã thẻ quà tặng sẽ thay đổi hoàn toàn.
Có, bạn có thể. Trước tiên, bạn cần phải thêm thẻ quà tặng vào tài khoản. Sau khi thêm thẻ quà tặng thành công, bạn có thể nhấn [Gửi] để gửi thẻ cho người khác qua tin nhắn hoặc email.
Nếu bạn chưa thêm thẻ quà tặng vào tài khoản của mình thì người gửi ban đầu vẫn có thể đổi thẻ quà tặng đó.
Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã thêm thẻ quà tặng vào tài khoản thì bạn đã trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng và không ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng bằng cách nhập mã của thẻ quà tặng gốc đó. Khi bạn gửi cho người dùng khác, một mã thẻ quà tặng hoàn toàn mới sẽ được tạo ra.
Mã thẻ quà tặng dùng để đổi thẻ quà tặng hoặc thêm thẻ quà tặng vào tài khoản của bạn. Phải giữ bí mật mã này vì bất kỳ ai có mã đều có thể đổi thẻ quà tặng.
Số thẻ quà tặng có thể được dùng để kiểm tra số dư và trạng thái của thẻ. Bạn có thể chia sẻ mã này với người khác để họ kiểm tra xem thẻ quà tặng đã được đổi hay chưa.
Không, bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp.
Bạn không thể rút thẻ quà tặng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn đổi thẻ quà tặng thông qua [Thẻ của tôi] - [Thẻ đã gửi] trước khi người nhận thêm hoặc đổi nó. Chỉ cần nhấp vào thẻ quà tặng mà bạn muốn đổi, sau đó nhấn [Đổi].