Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn điều chỉnh hạn mức vị thế

2021-11-24 01:05
Binance Futures đã ra mắt công cụ tự điều chỉnh hạn mức vị thế Hợp đồng tương lai. Giờ đây bạn có thể truy cập trang hạn mức vị thế để tăng hoặc giảm hạn mức vị thế của mình. 

Hạn mức vị thế là gì?

Để duy trì tính bảo mật và ổn định của hệ thống, hệ thống của chúng tôi đã đặt vị thế tối đa cho các đòn bẩy khác nhau. 
Ví dụ: Khi bạn giao dịch BNBUSDT và chọn đòn bẩy là 20x, vị thế tối đa bạn có thể nắm giữ là 250.000 USDT. Đòn bẩy càng cao dẫn đến vị thế tối đa càng thấp và ngược lại. 

Tôi có thể điều chỉnh hạn mức vị thế ở đâu? 

Bạn có thể điều chỉnh tại [Tùy chọn] - [Mở rộng hạn mức vị thế].
Ngoài ra, bạn có thể truy cập từ [Đòn bẩy] - [Điều chỉnh ký quỹ] - [Mở rộng hạn mức vị thế].
Bạn cũng có thể truy cập từ [Quy tắc giao dịch] - [Đòn bẩy và ký quỹ] - [Mở rộng hạn mức vị thế].

Đối với người dùng ứng dụng, bạn có thể nhấp vào [Hợp đồng tương lai] - [Cài đặt] - [Điều chỉnh hạn mức vị thế].

Cách điều chỉnh hạn mức vị thế?

Bước 1: Kiểm tra tỷ lệ tăng vị thế tối đa
Hạn mức vị thế tối đa dựa trên điểm số giao dịch được tạo ra từ hành vi giao dịch trong quá khứ của bạn. Ví dụ: Nếu tỷ lệ hạn mức vị thế tối đa của bạn là 50%, có nghĩa bạn có thể mở 150% vị thế mặc định sau khi tăng hạn mức vị thế của mình. 
Bước 2: Điều chỉnh hạn mức vị thế của bạn
Nhấp vào [Tăng] và chọn ký hiệu bạn muốn điều chỉnh. Nhấp vào [Xác nhận]. Tăng hạn mức vị thế sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hãy lưu ý rằng bạn cần điều chỉnh thủ công từng ký hiệu riêng biệt. 
Bước 3: Xem mục Điều chỉnh của tôi
Để xem chi tiết hạn mức vị thế của mình, đến trang [Dữ liệu điều chỉnh hạn mức vị thế] - [Điều chỉnh của tôi]
Hãy lưu ý rằng sau khi điều chỉnh, chỉ có thể thiết lập đòn bẩy tối đa là 20x.

Cách tính tỷ lệ tăng giới hạn vị thế tối đa?

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động đánh giá rủi ro giao dịch của bạn và đưa ra điểm số toàn diện dựa trên khối lượng giao dịch trong quá khứ, khối lượng lệnh maker, đòn bẩy và open interest. Tỷ lệ điều chỉnh tối da sẽ dựa trên điểm số bạn nhận được. Bạn có thể xem trang điều chỉnh hạn mức vị thế vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Tỷ lệ sẽ tự động thay đổi theo điểm giao dịch của bạn. 
  • Điều chỉnh giới hạn vị thế tiêu chuẩn cho các tài khoản phụ mới được tạo 
Đối với các tài khoản phụ mới được tạo: Tỷ lệ điều chỉnh tối đa theo mặc định = Tỷ lệ điều chỉnh tối đa của tài khoản được xếp hạng phân vị thứ 3 trong tứ phân vị* về hiệu suất giao dịch giữa các tài khoản hợp đồng tương lai hoạt động của người dùng trong 180 ngày qua
Ví dụ: Hãy xem xét một trader có 100 tài khoản phụ giao dịch hợp đồng tương lai đang hoạt động trong 180 ngày qua.
Tỷ lệ điều chỉnh tối đa của tài khoản phụ mới mở theo mặc định sẽ bằng tỷ lệ điều chỉnh tối đa của tài khoản phụ hoạt động tốt thứ 25
  • Điều chỉnh hạn mức vị thế tiêu chuẩn cho các tài khoản phụ hiện có 
Đối với các tài khoản phụ hiện có: Tỷ lệ điều chỉnh tối đa theo mặc định = tối đa (xếp hạng hiệu suất tài khoản phụ hiện có, hiệu suất tài khoản được xếp hạng phân vị thứ 3 trong tứ phân vị trong số các tài khoản hợp đồng tương lai đang hoạt động của người dùng trong 180 ngày qua)
Hãy lấy cùng một trader đó làm ví dụ:
-Đối với tài khoản phụ hoạt động tốt thứ 25: Tỷ lệ điều chỉnh tối đa theo mặc định = tỷ lệ hiện tại
-Đối với tài khoản phụ hoạt động tốt thứ 26: Tỷ lệ điều chỉnh tối đa theo mặc định = Tỷ lệ điều chỉnh tối đa của tài khoản phụ hoạt động tốt thứ 25
*Phân vị thứ 3 trong tứ phân vị = giá trị trung bình giữa tài khoản phụ trung bình và tài khoản phụ hoạt động tốt nhất trong số các tài khoản phụ hợp đồng tương lai đang hoạt động của người dùng trong 180 ngày qua, khi các tài khoản được sắp xếp theo hiệu suất. Ví dụ: Xem xét 100 tài khoản phụ được xếp hạng từ hoạt động tốt nhất đến hoạt động kém nhất, tài khoản phụ hoạt động tốt nhất xếp thứ 1 và tài khoản phụ hoạt động kém nhất xếp thứ 100, tài khoản phụ thứ 25 sẽ là phân vị thứ 3 trong tứ phân vị.

Biểu phí tăng hạn mức vị thế 

Phí tăng là 20 USDT/tháng đối với cặp giao dịch vĩnh cửu USDT và 10 USDT/tháng đối với cặp giao dịch BUSD. Sau khi xác nhận yêu cầu tăng hạn mức vị thế, hệ thống sẽ tự động trừ phí vào ví USDⓈ-M của bạn vào ngày 1 hàng tháng. Phí đã điều chỉnh của tháng đầu tiên sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số ngày còn lại của tháng đó và sẽ bị khấu trừ ngay lập tức. Nếu bạn hủy dịch vụ cũng trong tháng đó, phí của bạn sẽ không được hoàn lại. 
Ví dụ: Nếu bạn tăng hạn mức vị thế BNBUSDT vào ngày 10 tháng 11, hệ thống sẽ trừ 20/30*20 = 13,3 USDT vào ngày 10 tháng 11. Nếu không trừ phí trước ngày 1 tháng 12, hệ thống sẽ trừ 20 USDT vào ngày 1 tháng 12.

Cách hủy điều chỉnh hạn mức vị thế?

Đối với VIP0 - VIP3, vui lòng truy cập trang điều chỉnh hạn mức vị thế.
Đối với VIP4- VIP9, vui lòng truy cập trang điều chỉnh hạn mức vị thế
Xin lưu ý rằng nếu bạn không sử dụng vị thế đã tăng trong vòng 15 ngày, hạn mức vị thế sẽ tự động giảm về quy mô ban đầu.

Cách điều chỉnh hạn mức vị thế cho tài khoản phụ?

Để điều chỉnh hạn mức vị thế tài khoản phụ của bạn, vui lòng đi đến trang điều chỉnh hạn mức vị thế. Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản phụ nào được liên kết (bao gồm cả tài khoản ảo) chỉ đơn giản bằng cách cuộn xuống qua menu [Chọn tài khoản].