Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot
Giao dịch Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT

Lệnh thị trường là gì và cách đặt lệnh

2021-07-21 03:48

Lệnh Thị trường là gì?

Lệnh thị trường được thực hiện theo giá thị trường hiện hành trong thời gian nhanh nhất khi người dùng đặt lệnh.
Khi đặt lệnh thị trường, bạn có thể chọn [Số lượng] hoặc [Tổng] để mua hoặc bán.
Ví dụ: bạn nên sử dụng chức năng [Số lượng] khi muốn mua hoặc bán BTC theo một số lượng nhất định. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn mua BTC bằng một số tiền nhất định, như 10.000 USDT, tốt hơn bạn nên đặt lệnh thị trường bằng chức năng [Tổng].
Nhìn chung, bạn có thể sử dụng cả hai chức năng này để đặt lệnh mua và bán. Tuy nhiên, khi bạn đặt lệnh sau khi hệ thống tính toán số tiền bạn có thể nhận được, giá tài sản có thể đã thay đổi đáng kể và lệnh sẽ không được thực hiện thành công. Điều này thường xảy ra khi tỷ lệ mua/bán gần bằng hoặc bằng 100%.
Lệnh thị trường là kế hoạch đặt lệnh mua hoặc bán ngay lập tức theo mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh này được thực hiện dựa trên các lệnh giới hạn đã nằm trong sổ lệnh, nghĩa là lệnh thị trường phụ thuộc vào thanh khoản sẽ được hoàn tất của thị trường. Không giống như lệnh giới hạn đã nằm trên sổ lệnh và chờ người nào đó thực hiện lệnh, lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện hành. Do đó, khi hoàn tất một lệnh thị trường trên Binance, bạn sẽ phải trả phí giao dịch với tư cách là taker thị trường.
Lưu ý: trong trường hợp điều kiện thị trường biến động dữ dội, lệnh thị trường có thể không được thực hiện ngay lập tức.
  • Lệnh thị trường là các giao dịch được thực hiện trong thời gianh nhanh nhất theo giá thị trường hiện hành.
  • Lệnh giới hạn đặt mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng hoàn tất giao dịch, bất kể là mua hay bán.
  • Lệnh thị trường giúp tăng khả năng lệnh được phê duyệt, nhưng không có gì đảm bảo, vì lệnh còn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Làm thế nào để đặt lệnh mua?

1. Theo [Tổng]

Giả sử bạn sở hữu 1.000 USDT và muốn đặt lệnh thị trường cho BTC/USDT. Khi bạn đặt lệnh “Mua 100%”, hệ thống sẽ thực hiện lệnh của bạn theo giá thị trường hiện hành theo số USDT bạn có, nhưng không chắc số lượng BTC bạn có thể mua. Số tiền giao dịch BTC cuối cùng sẽ được xác định bởi giá thị trường và số lượng khi đặt lệnh. Bạn có thể kiểm tra số lượng BTC đã mua và giá trung bình trong [Lịch sử đặt lệnh].

2. Theo [Số lượng]

Ví dụ: bạn sở hữu 100.000 USDT và giá BTC/USDT đang dao động quanh mức 34.105 USDT. Khi bạn đặt lệnh “Mua 100%”, hệ thống sẽ khớp lệnh của bạn với các lệnh bán trên thị trường để xác định số lượng BTC bạn có thể mua.
Nếu hệ thống tính toán bạn có thể mua 2,932401 BTC bằng 100.000 USDT và bạn nhấn để đặt lệnh mua, nhưng cùng lúc giá BTC tăng lên, điều đó nghĩa là 100.000 USDT sẽ không mua được 2,932401 BTC nữa, thì lệnh của bạn sẽ không thành công. Bạn có thể đặt một lệnh khác bằng cách sửa số lượng BTC cần mua theo cách thủ công hoặc sử dụng chức năng [Tổng].

Làm thế nào để đặt lệnh bán?

1. Theo [Số lượng]

Giả sử bạn sở hữu 100 BTC và muốn bán 50% bằng lệnh thị trường. Số lượng USDT có được từ việc bán 50 BTC này sẽ được xác định bởi giá thị trường hiện hành và khối lượng khi bạn đặt lệnh. Bạn có thể kiểm tra số lượng USDT có được từ lệnh và giá bán trung bình trong [Lịch sử đặt lệnh].

2. Theo [Tổng]

Ví dụ: bạn sở hữu 0,06272 BTC và giá BTC/USDT đang dao động quanh mức 33.889,26 USDT. Khi bạn đặt lệnh “Bán 100%”, hệ thống sẽ khớp lệnh của bạn với các lệnh mua trên thị trường để xác định số lượng USDT bạn có thể nhận được.
Nếu hệ thống tính toán bạn có thể bán 0,06272 BTC để thu về 2.125,534 USDT và bạn nhấn để đặt lệnh bán, nhưng cùng lúc giá BTC giảm xuống, điều đó nghĩa là bán 0,06272 BTC sẽ không thu được về 2.125,534 USDT nữa, thì lệnh của bạn sẽ không thành công. Bạn có thể đặt một lệnh khác bằng cách sửa số lượng USDT muốn nhận theo cách thủ công hoặc sử dụng chức năng [Tổng].