Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
VIP

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Chức năng của tài khoản phụ quản lý tài sản và các câu hỏi thường gặp

2021-12-29 02:36

Tài khoản phụ quản lý tài sản là gì?

Tài khoản phụ quản lý tài sản là một loại tài khoản phù hợp cho các nhà đầu tư cần quản lý tài sản của mình một cách độc lập và ủy thác giao dịch của họ cho một đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp.
Thông qua loại tài khoản phụ này, chúng tôi mong muốn đạt được giải pháp quản lý tài sản linh hoạt hơn cho cả nhà đầu tư và công ty giao dịch. Bằng cách kết nối với tài khoản chính, nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý tất cả các tài khoản phụ bằng các thông số truy cập và kiểm soát được xác định rõ ràng. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ tính vào hạng VIP của đội ngũ giao dịch nên cung cấp dịch vụ phí giao dịch ưu đãi hơn.

Ai nên sử dụng tính năng tài khoản phụ quản lý tài sản?

Tài khoản phụ quản lý tài sản tương tự như tài khoản cá nhân của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể ủy thác tài khoản cá nhân của mình cho một đội ngũ giao dịch và trở thành tài khoản phụ của đội ngũ giao dịch. Điều này cho phép họ được hưởng phí giao dịch của đội ngũ giao dịch trong khi có quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của họ và có thể quản lý tài sản của chính họ.
Tài khoản phụ quản lý tài sản phù hợp với: 
  • Nhà đầu tư tham gia vào một đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp để giao dịch nhưng đôi khi giao dịch thông qua tài khoản của chính họ.
  • Tài khoản cá nhân của nhà đầu tư được đội ngũ giao dịch quản lý trực tiếp và muốn hưởng phí giao dịch của đội ngũ, đồng thời có quyền truy cập để quản lý tài sản trong tài khoản của họ.
Chức năng tài khoản phụ dành cho người dùng tài khoản công tyngười dùng tài khoản cá nhân VIP1 (hoặc cao hơn) (Người dùng phải hoàn tất Xác minh danh tính và bật thiết bị 2FA trước khi có thể sử dụng dịch vụ).

Tính năng tài khoản phụ quản lý tài sản

Tài khoản phụ quản lý tài sản 
Nhà đầu tư
Đội ngũ giao dịch
  • Truy cập trực tiếp vào tài khoản gốc.
  • Giao dịch trực tiếp hoặc qua API
  • Quản lý việc nạp và rút tài sản cá nhân
  • Hưởng các lợi ích ở mức giao dịch của đội ngũ VIP
  • Quản lý tài sản và giao dịch của tài khoản phụ
  • Khả năng giao dịch API đầy đủ
  • Cùng chia mức phí VIP, khối lượng giao dịch sẽ tính vào mức phí
Vui lòng tham khảo Cách quản lý chức năng của tài khoản phụ để biết thông tin về quản lý tài khoản phụ.

Cách đăng ký một tài khoản phụ quản lý tài sản?

Tài khoản phụ quản lý tài sản dành riêng cho người dùng VIP. Nếu bạn muốn áp dụng chức năng tài khoản phụ quản lý tài sản, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email tới vip@binance.com.

Các câu hỏi thường gặp

Có, mức chiết khấu phí giao dịch của tài khoản phụ quản lý tài sản sẽ tuân theo đội ngũ giao dịch và hưởng các lợi ích ở mức giao dịch của đội ngũ VIP, điều này sẽ cho phép bạn hưởng mức phí ưu đãi hơn khi giao dịch.
Có, với tư cách là tài khoản của nhà đầu tư, tài khoản phụ quản lý tài sản có hỗ trợ rút tài sản.
Có, nhà đầu tư có thể đăng nhập vào tài khoản để xem lịch sử lệnh và giao dịch của mình.
Không, đội ngũ giao dịch không thể rút tiền từ tài khoản phụ quản lý tài sản. Việc rút và nạp tiền phải được thực hiện thông qua nhà đầu tư.
Không, các khoản chiết khấu từ tài khoản phụ quản lý tài sản sẽ được ghi nhận cho người giới thiệu ban đầu.
Không, khóa API của tài khoản phụ quản lý tài sản cần phải do nhà đầu tư tạo.