Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Thẻ quà tặng

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Thẻ quà tặng
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách trở thành Đối tác Binance Code

2022-01-20 06:23
Nhà phân phối/Đại lý
Thương nhân giao dịch P2P (cá nhân trực tiếp với cá nhân)
Nền tảng giao dịch/môi giới
Thương nhân
Nhà phân phối/Đại lý

Binance Code là gì?

Binance Code là voucher tiền mã hóa trả trước, cho phép người dùng dễ dàng chuyển và giao dịch tiền mã hóa. Cả người dùng tiền mã hóa và người không dùng tiền mã hóa đều có thể mua Binance Code để nạp tiền vào tài khoản Binance hoặc các tài khoản khác chấp nhận chuyển tiền mã hóa bằng Binance Code. 

Công dụng và lợi ích của việc phân phối Binance Code là gì?

Là Nhà phân phối Binance Code, các công dụng và lợi ích phổ biến nhất bao gồm:
 • Kiếm lời từ việc bán lại Binance Code với mức giá hoặc đồng tiền bất kỳ
 • Thu hút những người đam mê tiền mã hóa trên toàn cầu bằng cách thưởng cho khách hàng bằng Binance Code
 • Cách khác để chi trả và thanh toán tiền lương
 • Airdrop NFT/token
 • Phân phối trực tiếp cho các sự kiện

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Binance Code?

Bước 1: Đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất Xác minh danh tính
Bước 2: Chuẩn bị sẵn tiền trong Ví Funding Binance 
Bước 3: Tạo Binance Code qua API hoặc tạo Binance Code với số lượng lớn trên trang web Thẻ quà tặng 
Giới hạn số lượng Binance Code có thể tạo và giới hạn số tiền hằng ngày như sau:
 • Giới hạn số tiền: 2 BTC/24 giờ
 • Giới hạn số lượng mã có thể tạo: 200 mã/24 giờ
Bước 4: Phân phối Binance Code trên nền tảng của bạn 

Làm thế nào để phân phối hoặc bán lại Binance Code? 

Ví dụ điển hình về quy trình phân phối thông qua tính năng Tạo số lượng lớn:
Bước 1: Nạp tiền vào Ví Funding Binance, rồi tạo Binance Code với số lượng lớn.
Bước 2: Nhận lệnh Binance Code từ khách hàng và thanh toán bằng tiền mặt.
Bước 3: Gửi Binance Code đã tạo trước cho khách hàng.
Bước 4: Khách hàng đổi Binance Code sang tiền mã hóa trên Binance.
Ví dụ điển hình về quy trình phân phối thông qua API:
Bước 1: Thiết lập API Binance Code, rồi nạp tiền vào Ví Funding Binance.
Bước 2: Nhận lệnh Binance Code từ khách hàng và thanh toán bằng tiền mặt.
Bước 3: Tạo Binance Code thông qua API Binance Code, rồi gửi cho khách hàng.
Bước 4: Khách hàng đổi Binance Code sang tiền mã hóa trên Binance.

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể bán lại Binance Code với giá bao nhiêu? 
Sau khi trở thành nhà phân phối Binance Code, bạn có thể đặt giá bán mà bạn muốn và kiếm lợi nhuận. 
2. Làm thế nào để thưởng cho khách hàng bằng Binance Code? 
Bạn có thể sử dụng Binance Code để thưởng cho khách hàng trung thành. Ví dụ: bạn có thể thay điểm thưởng/điểm khách hàng trung thành bằng Binance Code, tức là một hãng hàng không có thể chuyển đổi dặm bay của khách hàng thành Binance Code. 
3. Làm thế nào để tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày?
Nếu bạn muốn tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày, vui lòng gửi email đến giftcard@binance.com cùng với Binance UID được liên kết với API Binance Code hoặc được dùng để tạo Binance Code và thông tin về công ty/nền tảng của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn thêm trong vòng 7 ngày làm việc. 
4. Tôi có thể bán những đồng tiền mã hóa nào?
Binance Code hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mã hóa được liệt kê trong Ví Funding Binance. Bạn có thể bán Binance Code bằng bất kỳ đồng tiền mã hóa nào mà chúng tôi hỗ trợ. 
5. Tôi có thể bán Binance Code ở đâu? 
Bạn có thể bán mã bằng cách sử dụng nền tảng phân phối và cửa hàng của bạn. 
6. Binance có cung cấp hóa đơn mua hàng không? 
Chúng tôi không cung cấp hóa đơn. Hiện tại, để yêu cầu Binance Code, bạn có thể thanh toán bằng tiền mã hóa mà không phải trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào. Ngoài ra, nếu bạn muốn thanh toán bằng đô la Mỹ, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chuyển đổi.
7. Tôi có thể bán lại Binance Code dưới dạng thẻ quà tặng đồng thương hiệu không?
Vui lòng gửi email đến giftcard@binance.com cùng với hồ sơ công ty và thông tin về nền tảng phân phối của bạn để trao đổi thêm.

Binance Code là gì?

Binance Code là voucher tiền mã hóa trả trước, cho phép người dùng dễ dàng chuyển và giao dịch tiền mã hóa. Cả người dùng tiền mã hóa và người không dùng tiền mã hóa đều có thể giao dịch và sử dụng Binance Code trên các nền tảng bên ngoài hệ sinh thái Binance.

Thương nhân giao dịch P2P được lợi gì khi giao dịch Binance Code?

Là thương nhân giao dịch P2P Binance Code, bạn có thể mua và bán tiền mã hóa bằng Binance Code và kiếm lời từ kinh doanh chênh lệch giá tiền mã hóa. Bằng cách mở rộng hoặc bắt đầu mô hình thương nhân giao dịch P2P, bạn có thể thu hút người đam mê tiền mã hóa trên toàn cầu và tăng lưu lượng truy cập cho nền tảng.

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Binance Code?

Bước 1: Đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất Xác minh danh tính
Bước 2: Chuẩn bị sẵn tiền trong Ví Funding Binance 
Bước 3: Phân phối Binance Code trên nền tảng của bạn 
Bước 4: Tạo và đổi Binance Code qua API hoặc tạo Binance Code với số lượng lớn trên trang web Thẻ quà tặng 
Giới hạn số lượng Binance Code có thể tạo và giới hạn số tiền hằng ngày như sau:
 • Giới hạn số tiền: 2 BTC/24 giờ
 • Giới hạn số lượng mã có thể tạo: 200 mã/24 giờ

Làm thế nào để mua và bán Binance Code?

Ví dụ điển hình về thương nhân giao dịch P2P bán Binance Code:
Bước 1: Khách hàng của bạn yêu cầu Binance Code và thanh toán bằng tiền mặt.
Bước 2: Bạn yêu cầu mã qua API hoặc tạo mã theo cách thủ công trên trang web Thẻ quà tặng, rồi gửi cho khách hàng.
Bước 3: Khách hàng của bạn có thể đổi mã trên Binance hoặc giao dịch mã trên nền tảng của bạn.
Ví dụ điển hình về thương nhân giao dịch P2P mua Binance Code:
Bước 1: Khách hàng bán Binance Code trên nền tảng của bạn.
Bước 2: Nền tảng của bạn xác thực và đổi mã qua API hoặc đổi theo cách thủ công trên trang web Thẻ quà tặng
Bước 3: Bạn thanh toán cho khách hàng theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận.

Các câu hỏi thường gặp

1. Thương nhân giao dịch P2P được lợi gì từ Binance Code? 
Bạn có thể tăng doanh thu bán hàng bằng cách bán lại Binance Code với giá cao hơn hoặc mua Binance Code từ khách hàng với giá thấp hơn. Dịch vụ giao dịch tiền mã hóa này có thể thu hút một lượng khách hàng mới đến nền tảng của bạn.
2. Tôi có thể mua và bán Binance Code với giá bao nhiêu? 
Do bạn đang bán và mua mã, nên bạn có thể đặt giá cao hơn tùy theo ý muốn của mình. Bạn cũng có thể giữ 100% lợi nhuận mà bạn kiếm được. 
3. Làm thế nào để tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày?
Nếu bạn muốn tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày, vui lòng gửi email đến giftcard@binance.com cùng với Binance UID được liên kết với API Binance Code hoặc được dùng để tạo Binance Code và thông tin về công ty/nền tảng của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn thêm trong vòng 7 ngày làm việc. 
4. Người dùng có thể truy cập Binance Code của họ trên các nền tảng khác không? 
Có. Mỗi Binance Code đại diện cho một voucher tiền mã hóa trả trước. Người dùng có thể chuyển hoặc giao dịch mã trên các nền tảng bên ngoài hệ sinh thái Binance. 
5. Điểm khác biệt giữa nhà phân phối và thương nhân giao dịch P2P là gì? 
Nhà phân phối là những người bán lại hoặc thanh toán Binance Code cho các khách hàng doanh nghiệp hoặc khách hàng bán lẻ thông thường. Thương nhân giao dịch P2P là các nền tảng giao dịch muốn kiếm lời từ kinh doanh chênh lệch giá tiền mã hóa. Các đối tượng này có thể mua và bán trực tiếp tiền mã hóa thông qua Binance Code với những người dùng khác bằng đồng nội tệ hoặc phương thức thanh toán mà họ ưa thích.
6. Tôi có thể mua hoặc bán những đồng tiền mã hóa nào?
Binance Code hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mã hóa được liệt kê trong Ví Funding Binance. Bạn có thể mua và bán Binance Code bằng bất kỳ đồng tiền mã hóa nào mà chúng tôi hỗ trợ. 
7. Tôi có thể bán Binance Code ở đâu? 
Bạn có thể bán mã thông qua nền tảng của riêng mình và tiếp thị mã theo cách bạn muốn. 

Binance Code là gì?

Binance Code là voucher tiền mã hóa trả trước, cho phép người dùng dễ dàng chuyển và giao dịch tiền mã hóa. Người dùng có thể sử dụng Binance Code để nạp và rút tiền mã hóa trên các nền tảng bên ngoài hệ sinh thái Binance. 

Sàn giao dịch/môi giới tiền mã hóa được lợi gì khi chấp nhận và tạo Binance Code?

Là Sàn giao dịch/Môi giới Binance Code, bạn có thể tăng khối lượng giao dịch và lượng khách hàng bằng cách cung cấp cho khách hàng một cách khác để nạp, chuyển hoặc rút tiền mã hóa về nền tảng của bạn. Thông qua API Binance Code, bạn có thể tạo và đổi mã ngay lập tức cho khách hàng, đồng thời kích hoạt dịch vụ này với tỷ lệ hoa hồng của riêng bạn và giữ 100% lợi nhuận thu được. 

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Binance Code?

Bước 1: Đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất Xác minh danh tính
Bước 2: Tạo một mục trên nền tảng để khách hàng nạp và rút tiền mã hóa bằng Binance Code 
Bước 3: Tải về và thiết lập API Binance Code để đổi hoặc tạo Binance Code
Giới hạn số lượng Binance Code có thể tạo và giới hạn số tiền hằng ngày như sau:
 • Giới hạn số tiền: 2 BTC/24 giờ
 • Giới hạn số lượng mã có thể tạo: 200 mã/24 giờ
Bước 4: Bắt đầu chấp nhận và tạo Binance Code từ khách hàng

Làm thế nào để sử dụng Binance Code cho chức năng nạp và rút tiền mã hóa trên nền tảng giao dịch/môi giới của tôi?

Ví dụ điển hình về sàn giao dịch/môi giới hỗ trợ nạp tiền mã hóa bằng Binance Code:
Bước 1: Tạo trang cho phép khách hàng nhập Binance Code và thiết lập API "Đổi Binance Code"
Bước 2: Khách hàng nhập Binance Code trên trang của bạn.
Bước 3: Nền tảng của bạn xác thực mã thông qua API. Sau khi hoàn tất, tiền mã hóa sẽ được ghi nhận vào Ví Funding Binance của bạn.
Bước 4: Bạn nạp tiền vào ví của khách hàng trên nền tảng của bạn. 
Ví dụ điển hình về sàn giao dịch/môi giới hỗ trợ rút tiền mã hóa bằng Binance Code:
Bước 1: Tạo trang cho phép khách hàng yêu cầu Binance Code, thiết lập API "Tạo Binance Code", rồi nạp tiền vào Ví Funding Binance của bạn.
Bước 2: Khách hàng rút tiền từ nền tảng của bạn bằng Binance Code.
Bước 3: Bạn yêu cầu Binance Code qua API, rồi gửi cho khách hàng.
Bước 4: Khách hàng của bạn có thể đổi mã trên Binance hoặc sử dụng Binance Code để chuyển tiền mã hóa sang các nền tảng hỗ trợ khác.

Các câu hỏi thường gặp

1. Sàn giao dịch/môi giới tiền mã hóa được lợi gì từ Binance Code? 
Bạn có thể cung cấp cho khách hàng cách đơn giản và rẻ hơn để nạp và rút tiền mã hóa trên nền tảng của mình. Việc này có thể thu hút thêm nhiều người dùng mới sử dụng nền tảng của bạn. 
2. Điểm khác biệt giữa nhà phân phối và thương nhân giao dịch P2P với sàn giao dịch/môi giới là gì? 
Nhà phân phối là những người bán lại hoặc thanh toán Binance Code cho các khách hàng doanh nghiệp hoặc khách hàng bán lẻ thông thường. Thương nhân giao dịch P2P là các nền tảng giao dịch muốn kiếm lời từ kinh doanh chênh lệch giá tiền mã hóa. Sàn giao dịch/môi giới là các doanh nghiệp chấp nhận Binance Code làm phương thức thay thế để nạp, chuyển hoặc rút tiền mã hóa.
3. Tôi có thể chấp nhận và tạo Binance Code bằng đồng tiền mã hóa nào?
Binance Code hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mã hóa được liệt kê trong Ví Funding Binance. Bạn có thể chấp nhận Binance Code bằng bất kỳ đồng tiền mã hóa nào mà chúng tôi hỗ trợ. 
4. Tôi có thể chấp nhận và tạo Binance Code ở đâu? 
Bạn có thể chấp nhận và tạo Binance Code trên nền tảng của mình thông qua API Binance Code
5. Làm thế nào để tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày?
Nếu bạn muốn tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày, vui lòng gửi email đến giftcard@binance.com cùng với Binance UID được liên kết với API Binance Code và thông tin về công ty/nền tảng của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn thêm trong vòng 7 ngày làm việc. 

Binance Code là gì?

Binance Code là voucher tiền mã hóa trả trước, cho phép người dùng dễ dàng chuyển và nạp tiền mã hóa. Người dùng có thể dùng Binance Code để chuyển tiền mã hóa và mệnh giá nạp trên các nền tảng bên ngoài hệ sinh thái Binance. 

Thương nhân được lợi gì khi chấp nhận Binance Code?

Là thương nhân Binance Code, bạn có thể chấp nhận tiền mã hóa bằng Binance Code cho sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nạp tiền hiện có. Dù bạn là nền tảng thương mại điện tử hay nền tảng nạp tiền theo mệnh giá, việc chấp nhận Binance Code sẽ tạo thuận tiện cho khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Binance Code?

Bước 1: Đăng ký Tài khoản Binance và hoàn tất Xác minh danh tính
Bước 2: Thiết lập API Binance Code để đổi Binance Code
Giới hạn số lượng Binance Code có thể tạo và giới hạn số tiền hằng ngày như sau:
 • Giới hạn số tiền: 2 BTC/24 giờ
 • Giới hạn số lượng mã có thể tạo: 200 mã/24 giờ
Bước 3: Tạo một mục trên nền tảng để khách hàng chuyển tiền mã hóa hoặc nạp bằng Binance Code 
Bước 4: Bắt đầu chấp nhận Binance Code từ khách hàng

Nền tảng thương mại điện tử hoặc số phải làm gì để chấp nhận Binance Code?

Ví dụ điển hình về chấp nhận Binance Code:
Bước 1: Khách hàng sẽ nhập Binance Code trên trang nạp tiền hoặc trang thanh toán của bạn để đổi lấy dịch vụ hoặc sản phẩm
Bước 2: Nền tảng của bạn xác thực và đổi mã thông qua API. Sau khi hoàn tất, tiền mã hóa sẽ được ghi nhận vào Ví Funding Binance của bạn
Bước 3: Nền tảng của bạn chuyển hoặc nạp tài sản tương ứng cho khách hàng

Các câu hỏi thường gặp

1. Thương nhân được lợi gì từ Binance Code? 
Dù bạn là nền tảng thương mại điện tử hay nền tảng nạp tiền theo mệnh giá, việc chấp nhận tiền mã hóa bằng Binance Code sẽ tạo thuận tiện cho khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
2. Tôi có thể chấp nhận và tạo đồng tiền mã hóa nào?
Binance Code hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mã hóa được liệt kê trong Ví Funding Binance. Bạn có thể chấp nhận Binance Code bằng bất kỳ đồng tiền mã hóa nào mà chúng tôi hỗ trợ. 
3. Tôi có thể truy cập Binance Code ở đâu? 
Bạn có thể chấp nhận Binance Code trên nền tảng của mình thông qua API. 
4. Làm thế nào để tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày?
Nếu bạn muốn tăng giới hạn số lượng và số tiền Binance Code được tạo hằng ngày, vui lòng gửi email đến giftcard@binance.com cùng với Binance UID được liên kết với API Binance Code và thông tin về công ty/nền tảng của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn thêm trong vòng 7 ngày làm việc.