Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản

2018-01-05 07:35
Có một số cách để vô hiệu hóa tài khoản Binance nếu bạn nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
1. Mở Ứng dụng Binance và chuyển đến [Tài khoản] - [Bảo mật] - [Vô hiệu hóa tài khoản].
Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
2. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản trên trang web.
Đăng nhập vào tài khoản trên Binance.com và chuyển đến [Hồ sơ] - [Bảo mật].
Nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản này].
3. Bạn có thể tìm kiếm các email sau từ Binance trong ứng dụng email và nhấn vào nút [Vô hiệu hóa tài khoản của bạn] để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản.
  • [Binance] Đặt lại mật khẩu
  • [Binance] Đăng nhập thành công
  • [Binance] Xác minh IP
  • [Binance] Cho phép thiết bị mới
  • [Binance] Đặt lại Trình xác thực SMS
  • [Binance] Đặt lại Google Authenticator
  • [Binance] Xác nhận yêu cầu rút tiền
Hãy lấy email thông báo thay đổi IP làm ví dụ:
Sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn cần liên hệ với Binance Support để mở lại tài khoản.