Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản

Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản

Binance
2018-01-05 07:35
Có một số cách để vô hiệu hóa tài khoản Binance nếu bạn nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Nếu bạn có thể truy cập tài khoản:

1. Mở Ứng dụng Binance và chuyển đến [Tài khoản] - [Bảo mật] - [Quản lý tài khoản] - [Vô hiệu hóa tài khoản].
2. Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
Bạn cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản trên trang web.
1. Đăng nhập vào tài khoản trên Binance.com và chuyển đến [Hồ sơ] - [Bảo mật].
2. Nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
3. Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản này].

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản:

Tìm kiếm các email sau từ Binance trong ứng dụng email và nhấn vào nút [Vô hiệu hóa tài khoản của bạn]để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản.
  • [Binance] Đặt lại mật khẩu
  • [Binance] Đăng nhập thành công
  • [Binance] Xác minh IP
  • [Binance] Cho phép thiết bị mới
  • [Binance] Đặt lại Trình xác thực SMS
  • [Binance] Đặt lại Google Authenticator
  • [Binance] Xác nhận yêu cầu rút tiền
Hãy lấy email thông báo thay đổi IP làm ví dụ:
__IP___.png
Sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn cần liên hệ với Hỗ trợ Binance để mở lại tài khoản.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn đăng ký trên Ứng dụng Binance