Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot

Quy tắc giao dịch spot trong thị trường tiền mã hoá Binance

Binance
2017-07-11 03:23
Các tham số giao dịch cụ thể trong quy tắc giao dịch spot của thị trường tiền mã hoá Binance, căn cứ trên các loại tiền khác nhau, đối với các tham số như lượng giao dịch tối thiểu/biến động giá tối thiểu/tổng số tiền nhỏ nhất khi đặt lệnh và lượng đặt lệnh market tối đa đều có những chỉ số tham số tương ứng, cụ thể xin mời tham khảo:
Quy tắc giao dịch
Giải thích:
Thị trường BNB: thị trường giao dịch dựa trên BNB;
Thị trường BTC: thị trường giao dịch dựa trên BTC;
Thị trường ALTS: ALTS là Alt Coins, đây là thị trường của các cặp giao dịch khác;
Thị trường FIAT: FIAT có nghĩa là tiền pháp định, thị trường FIAT dựa trên tiền pháp định (Tiền do nhà nước phát hành) hoặc liên quan đến tiền pháp định.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn Cách giao dịch Spot trên Website Binance