Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Điều khoản sử dụng
Điều khoản Sử dụng Binance

Biểu phí trên Binance

Binance
2017-06-24 06:34

Phí nạp tiền

  • Miễn phí. Nạp tiền không mất phí.

Phí giao dịch

  • Nếu bạn không sử dụng BNB (Binance Coin) để thanh toán phí giao dịch, mỗi giao dịch sẽ chịu một khoản phí tiêu chuẩn là 0,1%.
  • Bạn sẽ được chiết khấu khi sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch. Theo mặc định, nếu bạn có BNB trong tài khoản, khoản thanh toán phí giao dịch sẽ tự động trừ vào số dư BNB của bạn. (Xem: Sử dụng BNB để thanh toán phí)
  • Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để kiểm tra Mức phí giao dịch đối với tài khoản của bạn cùng các thông tin khác.
  • Để tìm hiểu về dữ liệu và phí giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo trang Dữ liệu ký quỹ.
  • Để tìm hiểu về dữ liệu và phí giao dịch Futures, vui lòng tham khảo Biểu phí của Binance Futures.

Phí rút tiền

  • Phí rút tiền của chúng tôi rất linh hoạt và được điều chỉnh tự động dựa trên tình hình thị trường.
  • Để tìm hiểu về mức phí rút tiền hiện tại của chúng tôi, vui lòng tham khảo Biểu phí.
Bài viết liên quan
Điều khoản và Điều kiện sử dụng Quà tặng Binance