Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Xác thực 2 yếu tố

Làm thế nào để đặt lại SMS 2FA (bản điện thoại)

Binance
2020-07-28 13:50
Nếu bạn không thể nhận mã SMS bình thường, bạn có thể chọn thiết lập lại Xác thực qua SMS:
1. Nhấn vào[Xác minh bảo mật không khả dụng].
2. Lựa chọn thiết bị bảo mật không khả dụng và nhấn vào [Xác nhận đặt lại].
3. Hoàn thành xác minh 2FA từ các thiết bị khả dụng khác của bạn và nhấn vào [Gửi].
4. Nhập số điện thoại mới của bạn và nhấn vào [Lấy mã] để nhận mã xác minh qua SMS. Xin lưu ý rằng không được sử dụng lại số điện thoại ban đầu của bạn. Nhấn vào [Đặt lại ngay]
5. Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành xác minh bên dưới:
  • Trả lời các câu hỏi bảo mật:
  • Xác minh Giấy tờ tùy thân:
  • Xác minh khuôn mặt:
6. Sau khi hoàn thành xác minh, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Xin lưu ý rằng những người dùng khác nhau sẽ cần thực hiện các bước xác minh khác nhau dựa trên trạng thái của tài khoản.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác thực hai yếu tố (2FA) của Google