Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
VIP

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách bắt đầu sử dụng chức năng tài khoản phụ được quản lý và các câu hỏi thường gặp

2021-12-29 02:32
Chức năng của tài khoản phụ được quản lý
Hướng dẫn chi tiết
Chức năng của tài khoản phụ được quản lý

Tài khoản phụ được quản lý là gì?

Tài khoản phụ được quản lý là loại tài khoản dành cho các nhà đầu tư coi trọng tính linh hoạt trong việc phân bổ tài sản và đăng ký tài khoản, đồng thời ủy thác giao dịch cho một đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp.
Chúng tôi cung cấp tính năng tài khoản phụ được quản lý để tạo điều kiện tốt hơn cho các công ty giao dịch chuyên nghiệp. Ngoài việc được hưởng phí VIP, tính năng này cho phép các công ty giao dịch quản lý quỹ linh hoạt hơn, đồng thời bảo vệ các chiến lược giao dịch, lịch sử lệnh và giao dịch.

Ai nên sử dụng tính năng tài khoản phụ được quản lý?

Cách thức vận hành linh hoạt của tài khoản phụ được quản lý không chỉ đáp ứng nhu cầu phân biệt tài khoản của các nhà đầu tư mà còn hỗ trợ các nhà đầu tư tạo nhiều tài khoản phụ được quản lý cho các đội ngũ giao dịch khác nhau. Tài khoản phụ được quản lý cũng sẽ bảo vệ các chiến lược giao dịch và các lệnh trong quá khứ/được ủy quyền của đội ngũ giao dịch sẽ không xuất hiện trong giao diện điều hành của nhà đầu tư.
Tài khoản phụ được quản lý có thể mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và các công ty giao dịch chuyên nghiệp. 
1. Nhà đầu tư 
Nhà đầu tư muốn có thể ủy thác cho nhiều đội ngũ giao dịch quản lý tài sản của họ, vì vậy họ có thể tạo nhiều tài khoản phụ được quản lý gắn với các đội ngũ giao dịch khác nhau và rút hoặc ghi sổ rút tiền bất kỳ lúc nào.
2. Đội ngũ giao dịch
Đội ngũ giao dịch có thể sử dụng nhiều tài khoản phụ được quản lý để chạy các chiến lược giao dịch khác nhau đồng thời quản lý tài sản cho nhà đầu tư và bảo vệ các chiến lược giao dịch không bị tiết lộ.
Chức năng tài khoản phụ được quản lý dành cho người dùng tài khoản công tyngười dùng tài khoản cá nhân VIP1 (hoặc cao hơn) (Người dùng phải hoàn tất Xác minh danh tính và bật thiết bị 2FA trước khi có thể sử dụng dịch vụ).

Các tính năng của tài khoản phụ được quản lý

Các tính năng của tài khoản phụ được quản lý
Nhà đầu tư
Đội ngũ giao dịch
 • Phân bổ vốn cho nhiều đội ngũ giao dịch để quản lý tài sản dưới sự quản lý của bạn.
 • Tự do giao dịch với tài khoản Binance của riêng bạn.
 • Xem số dư tài sản được quản lý bất kỳ lúc nào và đảm bảo an toàn cho tiền của bạn.
 • Lên lịch rút tiền từ các tài khoản phụ được quản lý khi cần.
 • Hưởng các lợi ích ở mức giao dịch của đội ngũ VIP.
 • Quản lý tiền của nhà đầu tư trong nhiều tài khoản phụ được quản lý.
 • Giao dịch tất cả các tài sản có sẵn sang một tài khoản tiêu chuẩn bằng các API.
 • Bảo vệ chiến lược giao dịch/dữ liệu giao dịch.
 • Cùng chung các mức phí VIP với tài khoản chính của đội ngũ giao dịch và khối lượng giao dịch có thể được tính vào các mức phí.

Cách đăng ký một tài khoản phụ được quản lý?

Tài khoản phụ được quản lý dành riêng cho người dùng VIP. Nếu bạn muốn áp dụng chức năng tài khoản phụ được quản lý, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email tới vip@binance.com.

Các câu hỏi thường gặp

1. Các tài khoản phụ được quản lý có được hưởng mức chiết khấu phí giao dịch giống như tài khoản chính không?

Có, mức chiết khấu phí giao dịch của tài khoản được quản lý sẽ tuân theo đội ngũ giao dịch và hưởng các lợi ích ở mức giao dịch của đội ngũ VIP, điều này sẽ cho phép bạn hưởng mức phí ưu đãi hơn khi giao dịch.
Có, nhà đầu tư có thể rút tiền được phân bổ cho tài khoản phụ được quản lý thông qua chức năng quản lý tài khoản phụ được quản lý.
Không, để bảo vệ các chiến lược giao dịch của đội ngũ giao dịch, lịch sử giao dịch/lệnh của đội ngũ giao dịch sẽ không xuất hiện trên trang hoạt động của nhà đầu tư.
Không, đội ngũ giao dịch không thể rút tiền từ tài khoản phụ được quản lý. Việc rút tiền từ tài khoản phụ được quản lý phải được thực hiện thông qua tài khoản chính của nhà đầu tư.
Mỗi nhà đầu tư có thể tạo tối đa 10 tài khoản phụ được quản lý.
Không, tiền trong tài khoản phụ được quản lý do tài khoản chính của nhà đầu tư quản lý và phải chuyền tiền vào tài khoản chính của nhà đầu tư.
Không, các khoản giảm giá từ tài khoản phụ được quản lý sẽ được ghi nhận cho người giới thiệu ban đầu.

Nhà đầu tư tài khoản phụ được quản lý có quyền làm gì?

Các hoạt động mà đội ngũ giao dịch có thể thực hiện trên tài khoản phụ được quản lý 
Chức năng
Mô tả
Quản lý tài khoản Tạo tài khoản phụ được quản lý và quản lý tài khoản đội ngũ giao dịch. 
Nạp và rút tiền Quản lý việc nạp và rút tài sản giữa tài khoản chính và tài khoản phụ được quản lý.
Tổng quan về Ví và tài khoản Xem tổng quan về ví tài khoản phụ được quản lý hiện tại, số dư tài sản, PnL và các thông tin khác.

Quản lý tài khoản phụ được quản lý

1. Đến trang [Tài khoản của tôi] - [Tài khoản phụ] - [Tài khoản phụ được quản lý][Tạo tài khoản phụ được quản lý].
2. Nhập tên tài khoản và liên kết địa chỉ email của người quản lý tài khoản khi tạo tài khoản.
3. Nếu liên kết không thành công, hãy nhấp vào [Liên kết tài khoản] bên cạnh tài khoản phụ được quản lý để thử lại.

Nạp và rút tiền 

Nạp tiền:
1. Đến trang [Tài khoản phụ được quản lý] và nhấp vào tài khoản phụ tương ứng mà bạn muốn truy cập để vào trang chuyển tiền của tài khoản phụ. Bạn có thể nạp tài sản giữa tài khoản chính và tài khoản phụ hiện tại ở đây.
Rút tiền:
1. Đến trang [Tài khoản phụ được quản lý] và nhấp vào tài khoản phụ tương ứng mà bạn muốn truy cập để vào trang chuyển tiền của tài khoản phụ. Bạn có thể rút tài sản giữa tài khoản chính và tài khoản phụ hiện tại.
 • Nhà đầu tư có thể chọn ngày chuyển (trong vòng 30 ngày kể từ ngày chọn), thông báo rút tiền sẽ được gửi đến địa chỉ email của đội ngũ giao dịch.
 • Nhà đầu tư cũng có thể chọn rút tài sản của họ ngay lập tức

Quản lý tài sản

1.  Đến trang [Tài khoản phụ được quản lý] và nhấp vào tài khoản phụ tương ứng mà bạn muốn truy cập. Bạn có thể xem tài sản và lãi lỗ chưa ghi nhận của tài khoản.

Đội ngũ giao dịch tài khoản phụ được quản lý có quyền làm gì?

Tổng quan về các tính năng quản lý tài khoản phụ
Dự án
Mô tả
Lưu ý
Quản lý tài khoảnQuản lý tài khoản Margin, tài khoản Futures và bật BLVT cho các tài khoản phụ được quản lý.
Quản lý APITạo và chỉnh sửa khóa API cùng quyền truy cập API đối với tài khoản phụ được quản lý.Mỗi tài khoản phụ được quản lý có thể tạo tối đa 30 KHÓA API dùng để đặt lệnh/yêu cầu/vị thế/lệnh, v.v. qua tài khoản phụ trong giao diện API công khai
Quản lý Tài sảnKiểm tra số dư của tài khoản phụ được quản lý bằng cách nhấp vào [Chuyển] để chuyển tài sản ngay lập tức. giữa Ví Spot, Futures hoặc Margin.

Quản lý tài khoản phụ được quản lý

Bạn có thể xem tài khoản trong danh sách Quản lý tài khoản và quản lý các quyền của tài khoản tại đây.

Quản lý API

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa khóa API cùng các quyền của API đối với tài khoản phụ được quản lý.

Quản lý tài sản

Bạn có thể xem số dư của các tài khoản phụ được quản lý của mình. Chỉ cần nhấp vào [Chuyển] để chuyển tài sản ngay lập tức giữa Ví Spot, Futures hoặc Margin.