Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Đấu giá vị trí DOT Parachain
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Đầu tư tự động
BNB Vault
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Điều khoản của Thỏa thuận mua Dual Investment

2020-08-16 11:51
  1. Binance đã ra mắt Dual Investment để cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng Binance nắm giữ tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
  2. Dual Investment được sử dụng trong các tùy chọn giao dịch và các sản phẩm tương tự cho người dùng không sống tại những vùng lãnh thổ bị hạn chế như quy định trong Điều khoản Sử dụng.
  3. Khi sử dụng dịch vụ Dual Investment, tức là bạn ngay lập tức cho phép Binance.com sử dụng vô điều kiện tài sản để phân phối và phân bổ hợp lý theo Điều khoản Sử dụng.
  4. Khi sử dụng dịch vụ Dual Investment, bạn phải tuân thủ luật pháp quốc gia có liên quan và đảm bảo rằng nguồn tiền của bạn là hợp pháp.
  5. Khi sử dụng dịch vụ Dual Investment, bạn nên hiểu rõ toàn bộ các rủi ro liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số và đảm bảo rằng bạn thực hiện các hoạt động một cách thận trọng và trong hạn mức nguồn lực của mình.
  6. Bạn xác nhận rằng tất cả các hoạt động đầu tư trên Binance.com được thực hiện theo ý định đầu tư của bạn và bạn chấp nhận vô điều kiện những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích liên quan đến các quyết định đầu tư đó.
  7. Binance.com có toàn quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ Dual Investment. Khi cần, nền tảng Binance.com có thể tạm dừng và chấm dứt các dịch vụ Dual Investment.
  8. Do độ trễ của mạng, lỗi hệ thống máy tính và các trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra khác, các dịch vụ Dual Investment có thể bị chậm trễ, từ chối, tạm ngưng hoặc sai lệch trong quá trình thực hiện. Binance.com nỗ lực hết sức nhưng không thể bảo đảm hoạt động ổn định và hiệu quả của hệ thống thực hiện Dual Investment. Do các yếu tố nêu trên, Binance.com sẽ không chịu trách nhiệm nếu kết quả cuối cùng đạt được khi thực hiện các dịch vụ Dual Investment khác với kỳ vọng của khách hàng.
Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận mua Dual Investment và tôi đồng ý mua các sản phẩm Dual Investment. Tôi xin chấp nhận các rủi ro đi kèm và chấp nhận mua các sản phẩm này.