Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Điểm ký quỹ Binance là gì

Điểm ký quỹ Binance là gì

2023-05-17 05:49
Điểm ký quỹ Binance có thể được dùng để bù đắp phí lãi vay ký quỹ. Điểm ký quỹ là công cụ hữu ích hỗ trợ các nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch ký quỹ. 1 điểm tương đương với 1 BUSD.

Lãi phát sinh sẽ tự động được khấu trừ vào số dư điểm của bạn từ 07:09 - 07:10 (Giờ Việt Nam) hằng ngày. 
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào [Ví] - [Ký quỹ]
2. Bạn có thể tìm số dư Điểm ký quỹ trong mục [Điểm].
Xin lưu ý, bạn không được dùng Điểm ký quỹ để đổi BUSD hoặc chuyển ra khỏi Tài khoản ký quỹ.

3. Bạn có thể xem giao dịch Điểm ký quỹ trong mục [Lệnh] - [Lệnh ký quỹ] - [Điểm]

Lưu ý: Hiện tại, không có hoạt động nào để kiếm Điểm ký quỹ. Hãy chú ý theo dõi các thông báo trong tương lai.