Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Tham gia Tuần lễ nghiên cứu Ethereum và Chia sẻ tới 50.000 BUSD

2022-09-12 13:21
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Academy đang công bố một sáng kiến giáo dục mới - Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy, nơi người dùng có thể tìm hiểu thêm về Ethereum và chia sẻ phần thưởng lên đến 50.000 BUSD bằng cách đọc các bài báo của Binance Academy. 
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 14/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 22:59 ngày 20/09/2022 (Giờ Việt Nam)
Tất cả người dùng Binance đã được xác minh KYC đăng nhập vào tài khoản Binance của họhoàn thành các nhiệm vụ sau đây trong suốt thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện nhận được những phần thưởng bằng nhau từ quỹ phần thưởng linh động đã mở khóa.
Nhiệm vụ:
 1. Đọc năm bài viết của Binance Academy về chủ đề “Ethereum
 2. Đọc bài viết <Ethereum 2.0 là gì và tại sao nó lại quan trọng?> trong Binance Academy
 3. Đọc các bài viết khác nhau của Binance Academy trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động 
 4. Đọc một bài viết của Binance Academy được xuất bản vào tháng 9 năm 2022
 5. Đọc tin tức hàng đầu tại Binance News trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động
 6. Chia sẻ bất kỳ tin tức nhanh nào tại Binance News trên các mạng xã hội của bạn trong ít nhất năm ngày trong suốt thời gian diễn ra hoạt động
Xin lưu ý: Thanh tiến trình đọc sẽ được hiển thị ở đầu mỗi bài viết của Binance Academy. Để hoàn thành thành công các nhiệm vụ đọc cho Binance Academy, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Binance của họ và hoàn thành (các) bài viết đã chọn bằng cách lấp đầy thanh tiến trình đọc. 
Quỹ thưởng linh động:
Quỹ thưởng linh động dành cho tất cả người tham gia hợp lệ là voucher token trị giá lên tới 50.000 BUSD, tùy thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện.
Tổng số người dùng đủ điều kiện
Quỹ phần thưởng linh động (BUSD)
3.000 - 4.999
10.000
5.000 - 9.999
20000
10.000 trở lên
50.000 
Cách tính phần thưởng: Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = Phần thưởng linh động/Tổng số người dùng đủ điều kiện.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Tất cả người dùng phải xác minh KYC cho tài khoản của họ để tham gia Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy.
 • Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Binance đã xác minh của họ và hoàn thành các nhiệm vụ trong quá trình diễn ra hoạt động để đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Người chiến thắng sẽ được Binance xác định theo phương pháp và quyết định riêng của mình.
 • Phần thưởng voucher token BUSD sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể kiểm tra phần thưởng của họ trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Thời hạn hiệu lực của voucher token là 7 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Số tiền trong Quỹ phần thưởng linh động sẽ được chia đều cho tất cả những người dùng đủ điều kiện.
 • Các tài khoản và tài khoản phụ được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào. 
 • Binance có quyền chấm dứt Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. 
 • Chỉ người đăng ký tài khoản mới được sử dụng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện.
 • Binance bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về Tuần lễ nghiên cứu Ethereum của Binance Academy. Binance có toàn quyền tùy ý thay đổi hoặc sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.