Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Thử thách Tìm hiểu & Giao dịch của Binance P2P: Chia sẻ phần thưởng 10.000 BUSD!

Thử thách Tìm hiểu & Giao dịch của Binance P2P: Chia sẻ phần thưởng 10.000 BUSD!

2023-02-08 02:41
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Binance P2P rất vui mừng được giới thiệu thử thách “Learn & Trade" (Tìm hiểu & Giao dịch) mới cho tất cả người dùng Binance! Người dùng đủ điều kiện có thể trau dồi kiến thức về Binance P2P và chia sẻ tổng phần thưởng trị giá 10.000 BUSD dưới dạng voucher token trong Thời gian diễn ra chương trình bằng cách hoàn thành bài kiểm tra và các giao dịch P2P.
Thời gian diễn ra chương trình: 15:00 ngày 08/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 15:00 ngày 28/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Chương trình A: Chỉ dành cho Người dùng P2P mới - Tìm hiểu & Giao dịch để chia sẻ phần thưởng trị giá 7.000 BUSD
Chương trình này dành cho những người dùng chưa giao dịch trên Binance P2P trước lúc 15:00 ngày 08/02/2023 (Giờ Việt Nam). Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, người dùng phải đọc các bài viết sau và hoàn thành bài kiểm tra với tất cả các câu trả lời đúng trong Thời gian diễn ra chương trình:
Người dùng đủ điều kiện thực hiện giao dịch mua lần đầu tiên đối với bất cứ loại tiền mã hóa nào với khoản tiền trị giá tương đương với ít nhất 25 USD trong một giao dịch duy nhất trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình, sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng mua của họ trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình. 50 người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ chia sẻ 2.000 BUSD dưới dạng voucher token, giới hạn ở mức 100 BUSD dưới dạng voucher token cho mỗi người dùng.
 • Cách tính phần thưởng:
  Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện được xếp hạng trong 50 người dùng hàng đầu = (Tổng khối lượng mua của người dùng trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình / Tổng khối lượng mua của 50 người dùng hàng đầu trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình) * Voucher token 2.000 BUSD
Ngoài ra, 5.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra với tất cả các câu trả lời đúng sẽ nhận được mỗi người 1 BUSD dưới dạng token.
Chương trình B: Chỉ dành cho Người dùng P2P hiện tại - Tìm hiểu & Giao dịch để chia sẻ 3.000 BUSD tiền thưởng
Chương trình này dành cho người dùng P2P hiện tại đã giao dịch trên Binance P2P trước lúc 15:00 ngày 08/02/2023 (Giờ Việt Nam). Để đủ điều kiện chia sẻ phần thưởng, người dùng phải đáp ứng các yêu cầu sau trong thời gian diễn ra chương trình:
Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng giao dịch của họ trên Binance P2P (bao gồm cả khối lượng giao dịch mua và bán) trong Thời gian diễn ra chương trình. 20 người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ chia sẻ 3.000 BUSD dưới dạng voucher token, giới hạn ở mức 300 BUSD dưới dạng voucher token cho mỗi người dùng.
 • Cách tính phần thưởng:
  Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện được xếp hạng trong số 20 người hàng đầu = (Tổng khối lượng giao dịch của người dùng trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình / Tổng khối lượng giao dịch của 20 người dùng hàng đầu trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình) * Voucher token trị giá 3.000 BUSD
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng hoàn tất quy trình xác minh tài khoản trước khi kết thúc Chương trình mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Các điều khoản và điều kiện của Binance đối với chương trình giải thưởng sẽ được áp dụng cho Chương trình ưu đãi này.
 • Các Chương trình ưu đãi này áp dụng cho tất cả đồng tiền pháp định được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
 • Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho taker.
 • Taker: Khi bạn đặt lệnh trên Binance P2P và lệnh này được thực hiện ngay trước khi ghi vào sổ lệnh, bạn là một taker. Các giao dịch này đang "lấy đi" khối lượng giao dịch khỏi sổ lệnh và do đó là các giao dịch của taker.
 • Phần thưởng cho Chương trình A và Chương trình B không loại trừ nhau. Tất cả những người tham gia phải hoàn thành bài kiểm tra với tất cả các câu trả lời đúng cho Chương trình A hoặc Chương trình B để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa hàng ngày lúc 06:59:59 (Giờ Việt Nam) của tỷ giá hối đoái đồng nội tệ sang USD để tính toán các yêu cầu về khối lượng mua và giao dịch của người dùng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 3 tuần sau khi Chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Tất cả voucher được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng hợp lệ phải nhận voucher trước ngày hết hạn.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số mà bạn mua hoặc bán trên nền tảng Binance P2P, theo đó, giá trị có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm và sau khi hoàn tất giao dịch. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Nền tảng Binance P2P cung cấp một kênh giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa các người dùng với nhau và hỗ trợ giao dịch bằng cách mở khóa tài sản kỹ thuật số sau khi cả hai bên xác nhận việc trao đổi tiền pháp định ngoài đời thực. Số tiền giao dịch, giá và điều kiện của mỗi quảng cáo do người dùng đăng quảng cáo đó đặt ra. Tất cả giao dịch thanh toán sẽ không thay đổi được một khi đã hoàn tất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Binance không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.