Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Thứ Sáu Ký Quỹ: Chia sẻ 20% Thu nhập Giao dịch Ký quỹ

Thứ Sáu Ký Quỹ: Chia sẻ 20% Thu nhập Giao dịch Ký quỹ

2022-01-06 06:49
Thời gian khuyến mãi: từ 23:00 ngày 06/01/2022 (Giờ VN) cho đến khi có thông báo mới
Trong thời gian khuyến mại, tất cả người dùng hoàn thành khối lượng giao dịch ký quỹ trung bình hàng ngày ít nhất 1.000 BUSD hoặc tương đương, hoặc khối lượng vay ít nhất 100 BUSD hoặc tương đương trên Binance Margin và hoàn thành xác minh danh tính vào cuối chương trình khuyến mại, sẽ đủ điều kiện được chia sẻ 20% thu nhập giao dịch của Binance Margin. Số tiền thưởng dựa trên khối lượng giao dịch ký quỹ hàng ngày trung bình của người dùng và khối lượng vay theo tỷ lệ của tất cả khối lượng vay và giao dịch ký quỹ trung bình hàng ngày của người dùng đủ điều kiện.
>> Bấm vào đây để tham gia hoạt động <<
Điều khoản và Điều kiện:
  • Phần thưởng đợt đầu tiên sẽ được phân bổ vào ngày 14/01/2022 (Giờ Việt Nam). Sau đó, phần thưởng sẽ được phân bổ vào thứ Sáu hàng tuần. Bạn có thể đăng nhập và đổi phần thưởng của mình trên trang chương trình .
  • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 5 ngày kể từ thời điểm phân bổ. 
  • Binance sẽ kết hợp khối lượng giao dịch/vay của tài khoản phụ với khối lượng giao dịch/vay tiêu chuẩn của tài khoản chính ở thời điểm tính toán gần nhất. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
  • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  • Vui lòng xem Dữ liệu Margin (Ký quỹ) để biết danh sách của những tài sản ký quỹ mới nhất và thông tin về các cấp hạn mức và lãi suất cụ thể.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi chương trình hoặc quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ là một hoạt động cực kỳ rủi ro, đồng thời khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận ở tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng ký quỹ. Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật vào ngày 14/01/2022 để cập nhật thời gian phân bổ phần thưởng. 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hay hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.