Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Thị trường Binance NFT ra mắt Bộ sưu tập NFT CR7

Thị trường Binance NFT ra mắt Bộ sưu tập NFT CR7

2022-11-21 04:42
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Thị trường Binance NFT vui mừng thông báo về việc ra mắt Bộ sưu tập NFT CR7 — sản phẩm đầu tiên trong chuỗi sản phẩm sắp ra mắt về Cristiano Ronaldo - biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. Bộ sưu tập NFT sẽ được phát hành độc quyền trên Binance NFT.
Bộ sưu tập NFT CR7
Bộ sưu tập NFT này được thiết kế để biến những di sản đáng kinh ngạc của Cristiano Ronaldo mà người hâm mộ đã được thưởng thức trong hai thập kỷ qua trở thành bất tử.
Bộ sưu tập NFT bao gồm bảy bức tượng NFT sinh động, mỗi bức tượng miêu tả một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp huyền thoại của Cristiano Ronaldo. Có tổng cộng bốn cấp độ hiếm khác nhau — Siêu siêu hiếm (SSR), Siêu hiếm (SR), Hiếm (R) và Thường (N) — và mỗi cấp độ hiếm sẽ đi kèm với tiện ích riêng dành cho những người nắm giữ NFT. 
 • The Unprecedented (SSR): Lời chào ảo từ Cristiano Ronaldo, một bức tượng Cristiano Ronaldo có chữ ký, tự động đưa người nắm giữ vào danh sách ưu tiên cho tất cả các bộ sưu tập CR7 trong tương lai, một chiếc áo Binance có chữ ký, Hộp bí ẩn CR7 miễn phí từ bộ sưu tập CR7 sắp ra mắt và tự động tham gia tất cả các cuộc thi trong tương lai để giành được những vật phẩm độc quyền của Cristiano Ronaldo và Binance.
 • The Undisputed (SR) hoặc The Coronation (SR): Tự động đưa người nắm giữ vào danh sách ưu tiên cho tất cả các bộ sưu tập CR7 trong tương lai, một chiếc áo Binance có chữ ký, một Hộp bí ẩn CR7 miễn phí từ bộ sưu tập CR7 sắp ra mắt và tự động tham gia tất cả các cuộc thi trong tương lai để giành được những vật phẩm độc quyền của Cristiano Ronaldo và Binance.
 • The Coming of Age (R) hoặc The Restoration (R): Hộp bí ẩn CR7 miễn phí từ bộ sưu tập CR7 sắp ra mắt và tự động tham gia tất cả các cuộc thi trong tương lai để giành được những hàng hóa độc quyền của Cristiano Ronaldo và Binance.
 • The First Step (N) hoặc The Breakout (N): Tự động tham gia tất cả các cuộc thi trong tương lai để giành được những hàng hóa độc quyền của Cristiano Ronaldo và Binance.
Phiên đấu giá có các NFT Siêu siêu hiếm (SSR) và Siêu hiếm (SR) từ bộ sưu tập NFT CR7
Người dùng có thể mua NFT “Bộ sưu tập NFT CR7” hiếm nhất trong một phiên đấu giá diễn ra từ 16:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 16:00 ngày 19/11/2022 (Giờ Việt Nam). Tổng cộng có năm NFT “The Unprecedented” (SSR) , 20 NFT “The Undisputed” (SR) và 20 NFT “The Coronation” (SR) trong phiên đấu giá. 
Giá khởi điểm sẽ là 10.000 BUSD đối với NFT “The Unprecedented” (SSR) và 1.700 BUSD đối với NFT “The Undisputed” (SR) và NFT “The Coronation” (SR). 
Thời gian biểu cho cơ chế đăng ký các NFT Hiếm (R) và Thường (N) từ bộ sưu tập NFT CR7
Việc ra mắt các NFT Hiếm (R) và Thường (N) từ bộ sưu tập NFT này sẽ tuân theo tính năng Điều kiện tiên quyết đối với BNB như một phần trong Cơ chế đăng ký. Với tùy chọn tham gia vào một hoặc cả hai đợt bán chính NFT Hiếm và Thường, người dùng có thể nhận được một trong hai thiết kế NFT Hiếm (R), cũng như một hoặc cả hai thiết kế NFT Thường (N), nếu có. 
1. Giai đoạn chuẩn bị — Từ 07:00 ngày 19/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 09:00 ngày 21/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong Giai đoạn chuẩn bị, người dùng bắt buộc phải đáp ứng Điều kiện tiên quyết đối với BNB bằng cách đáp ứng lượng BNB nắm giữ trung bình tối thiểu hằng ngày0,1 BNB. Những người đáp ứng yêu cầu này sẽ được tham gia cả đợt bán chính NFT Hiếm và Thường. 
2. Giai đoạn đăng ký — Từ 09:00 ngày 21/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 16:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Người dùng đủ điều kiện có thể tham gia vào Giai đoạn Đăng ký, nơi họ sẽ được phát vé để tham gia đợt mở bán. Mỗi người dùng đủ điều kiện chỉ có thể nhận được một vé tham gia cho đợt bán chính của NFT Hiếm và bảy vé tham gia cho đợt bán chính của các NFT Thường.
Trong giai đoạn này, người dùng phải gửi vé tham gia cho các đợt mở bán NFT chính tương ứng bằng cách nhấp vào [Đăng ký (các) vé]. Chỉ những người dùng gửi và đăng ký vé của họ mới đủ điều kiện để tham gia vào đợt mở bán.
Sau khi người dùng đăng ký (các) đợt bán chính NFT Hiếm và/hoặc Thường, tất cả vé tham gia đã cam kết sẽ được đưa vào một bể, trong đó mỗi vé đều có cơ hội thắng ngang nhau. Xin lưu ý, mỗi vé tham gia đã cam kết nghĩa là số lượng token BUSD tương ứng (tức là: 700 BUSD đối với NFT Hiếm (R)77 BUSD đối với NFT Thường (N)) sẽ bị khóa và số token BUSD này sẽ chỉ được hoàn trả khi Giai đoạn phân bổ kết thúc nếu người dùng không nhận được vé thắng. 
Vì người dùng chỉ có thể sử dụng số dư BUSD có sẵn trong ví Spot của mình để hoàn tất đăng ký, nên người dùng phải đảm bảo mình có đủ BUSD trong ví Spot trước khi đăng ký vé tham gia.
3. Giai đoạn tính toán — 16:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 19:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Hệ thống sẽ chọn các vé chiến thắng trong số tất cả các vé tham gia đã cam kết. Vé chiến thắng cho phép người dùng mua một NFT CR7 trong (các) đợt mở bán chính của NFT Hiếm và/hoặc NFT Thường tương ứng, nếu có.
4. Giai đoạn phân bổ — 19:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Người dùng có vé thắng sẽ được mua NFT CR7 Hiếm (R) và/hoặc Thường (N) trong đợt bán chính. Số lượng BUSD tương ứng sẽ được khấu trừ vào số dư Ví Spot Binance của người dùng. Hệ thống sẽ tự động hoàn trả BUSD bị khóa vào Ví Spot của người dùng không có vé thắng.
Tìm hiểu thêm về cách mua NFT “Bộ sưu tập NFT CR7” độc quyền trong blog của chúng tôi. 
Hoạt động 1: Quà tặng giveaway bộ sưu tập Hộp bí ẩn CR7
Thời gian diễn ra hoạt động: 16:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 03:00 ngày 20/12/2022 (Giờ Việt Nam) hoặc cho đến khi người dùng nhận hết Hộp bí ẩn CR7 (tùy vào sự kiện nào đến trước)
Nhân dịp huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo ra mắt bộ sưu tập NFT đầu tiên, Binance NFT sẽ tặng 1,5 triệu Hộp bí ẩn CR7 cho người dùng Binance mới đăng ký tài khoản Binance từ trang sự kiện theo nguyên tắc ai đăng ký trước được nhận trước! Người dùng mới cũng sẽ nhận được Hộp bí ẩn CR7 khi đăng ký tài khoản Binance bằng mã giới thiệu RONALDO. 
Mỗi Hộp bí ẩn CR7 sẽ chứa một trong hai NFT đá màu độc quyền — “The First Step” (Cơ bản) hoặc “The Breakout" (Phổ biến). Người dùng Binance hiện tại có thể mua Hộp bí ẩn NFT CR7 hoặc Hộp bí ẩn CR7 trên thị trường thứ cấp của Binance NFT. 
Hoạt động 2: Thu thập Hộp bí ẩn CR7 và có cơ hội nhận NFT SSR hoặc SR từ Bộ sưu tập NFT CR7!
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 16:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Thời gian thu thập dữ liệu: ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Người dùng thu thập hoặc mua NFT “The First Step” (Cơ bản) hoặc NFT “The Breakout” (Phổ biến) từ Bộ sưu tập Hộp bí ẩn CR7 và nắm giữ NFT Hộp bí ẩn CR7 trong tài khoản Binance của họ tại Thời điểm thu thập dữ liệu sẽ đủ điều kiện tham gia Hoạt động này. 
22 người dùng hợp lệ sẽ được chọn theo Quy tắc chọn thưởng căn cứ trên giá trị hàm băm BNB Beacon Chain. Mỗi người dùng sẽ nhận được một NFT SSR hoặc SR từ Bộ sưu tập NFT CR7. Sẽ có 2 NFT “The Unprecedented” (SSR), 10 NFT “The Undisputed” (SR) và 10 NFT “The Coronation” (SR) được trao trong Hoạt động này. 
Hãy chú ý theo dõi kênh TwitterInstagram của Binance cũng như kênh Telegram, TwitterInstagram của Binance NFT để biết tin tức cập nhật mới nhất về bộ sưu tập CR7 sắp ra mắt!
Tìm hiểu thêm về Thị trường Binance NFT:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng đã hoàn thành xác minh danh tính sẽ đủ điều kiện để mua NFT trong phiên đấu giá và tham gia vào đợt bán hàng chính của NFT thông qua Cơ chế đăng ký. 
 • Người dùng có thể tìm thấy NFT và Hộp bí ẩn của họ thông qua Binance NFT >Hồ sơ > NFT đã sưu tầm. Có thể tìm thấy thông tin về giao dịch mua NFT của người dùng tại Binance NFT > Hồ sơ > Lịch sử > Lệnh > Lịch sử mua hàng.
 • Người thắng đấu giá sẽ tự động nhận được NFT SSR hoặc SR từ “Bộ sưu tập NFT CR7” trong tài khoản Binance sau khi phiên đấu giá kết thúc vào lúc 16:00 ngày 19/11/2022 (Giờ Việt Nam). 
 • Đợt bán chính NFT Hiếm và Thường:
  • Người dùng có thể tham gia một trong hai hoặc cả hai đợt bán chính NFT Hiếm (R) và Thường (N) thông qua Cơ chế đăng ký. 
  • Mỗi tài khoản có hạn mức mua tối đa một NFT Hiếm (R) từ đợt mở bán chính của NFT Hiếm và hạn mức mua tối đa bảy NFT Thường (N) từ đợt bán chính của NFT Thường. 
  • Xin lưu ý, người dùng không thể chọn các thiết kế NFT Hiếm (R) và Thường (N) cụ thể để mua trong (các) đợt mở bán chính NFT Hiếm và Thường tương ứng. Người dùng sở hữu vé tham gia chiến thắng sẽ tự động nhận được NFT trong tài khoản Binance của họ sau khi kết thúc Giai đoạn phân phối và token BUSD tương ứng sẽ được khấu trừ từ số dư Ví Giao ngay Binance của họ. 
  • Các NFT Hiếm (R) và Thường (N) có thể được niêm yết trên thị trường thứ cấp của Binance NFT sau khi kết thúc Giai đoạn phân phối vào lúc 19:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam).
 • Hoạt động 1:
 • Hoạt động 2:
  • Người dùng sẽ cần nắm giữ ít nhất một NFT “The First Step” (Cơ bản) hoặc NFT “The Breakout” (Phổ biến) từ Bộ sưu tập Hộp bí ẩn CR7 trong Thời gian thu thập dữ liệu vào ngày 19/12/2022 (Giờ Việt Nam) để đủ điều kiện nhận thưởng.
  • Phần thưởng NFT SSR hoặc SR từ Bộ sưu tập NFT CR7 sẽ được phân bổ trong vòng một tuần sau khi Hoạt động kết thúc.
  • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc quy đổi phần thưởng sang tiền mặt.
 • Tiện ích của các NFT SSR và SR từ Bộ sưu tập NFT CR7: 
  • Binance sẽ liên hệ với những người nắm giữ NFT đủ điều kiện về việc triển khai và phân phối các tiện ích của NFT SSR và SR cho Bộ sưu tập NFT CR7, những tiện ích này sẽ bắt đầu từ năm 2023. 
  • Người dùng có thể đủ điều kiện nhận các tiện ích NFT SSR hoặc SR từ Bộ sưu tập NFT CR7 ngay sau khi họ nắm giữ các NFT được yêu cầu trong tài khoản của mình và hoàn tất các bước sau:  
   • Bước 1: Truy cập Binance NFT > Hồ sơ > NFT đã sưu tầm. 
   • Bước 2: Nhấp vào NFT SSR hoặc SR của bạn từ ​​“Bộ sưu tập NFT CR7” và chọn [Đổi] sau khi bạn được chuyển hướng đến trang NFT CR7 riêng. 
   • Bước 3: Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin giao hàng của bạn để chúng tôi có thể trao các tiện ích có liên quan. 
  • Hạn chót· để được nhận các tiện ích NFT SSR và SR là 07:00 ngày 01/01/2023 (Giờ Việt Nam). Vui lòng nhấp vào [Đổi] trên mỗi bản thiết kế NFT SSR và SR duy nhất mua từ Bộ sưu tập NFT CR7 trước ngày này để nhận được các tiện ích NFT tương ứng. 
  • Các NFT SSR và SR từ Bộ sưu tập NFT CR7 chỉ có thể được niêm yết trên thị trường thứ cấp của Binance NFT trước 07:00 ngày 01/01/2023 (Giờ Việt Nam) chỉ khi bạn chưa đổi bất kỳ tiện ích nào của chúng.
  • Sau khi bạn đã đổi các tiện ích của NFT, NFT sẽ bị đóng băng và không thể được rút hoặc niêm yết trên thị trường thứ cấp của Binance NFT cho đến 07:00 ngày 01/01/2023 (UTC)
  • Những người nắm giữ NFT SSR và SR sẽ tự động được đưa vào danh sách ưu tiên cho tất cả các bộ sưu tập CR7 trong tương lai, những bộ sưu tập này sẽ được công bố trong các thông báo trong tương lai khi khả dụng. 
  • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc quy đổi phần thưởng sang tiền mặt. 
 • Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về việc triển khai các tiện ích NFT cho NFT Hiếm (R) và Thường (N) từ Bộ sưu tập NFT CR7 trong các thông báo sau.
 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là được thực hiện bởi các tài khoản được đăng ký hàng loạt trái phép.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/11/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Theo dõi Binance NFT trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. 
Cảnh báo rủi ro: Giá trị NFT của bạn có thể giảm hoặc tăng. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được cấp phép ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.