Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Thẻ quà tặng Binance hiện được cung cấp tại hai đối tác thương nhân: Mua và chia sẻ các phần thưởng trị giá 10.000 USD

Thẻ quà tặng Binance hiện được cung cấp tại hai đối tác thương nhân: Mua và chia sẻ các phần thưởng trị giá 10.000 USD

2023-02-25 07:16
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Thẻ quà tặng Binance đang công bố một chương trình khuyến mãi mới để chào mừng sự ra mắt của hai kênh chuyển đổi tiền pháp định thành tiền mã hóa mới cho cộng đồng. Người dùng mua Thẻ quà tặng Binance trị giá ít nhất 10 USD hoặc tương đương qua MooGold hoặc Gamecardsdirect, đổi Thẻ quà tặng trên Binance trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ được hoàn 1 USDT bằng Thẻ quà tặng. Phần thưởng được giới hạn cho 5.000 người dùng đầu tiên mua thẻ quà của mỗi thương nhân tương ứng, người dùng được xếp hạng theo thời gian đổi Thẻ quà tặng trên Binance.
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 24/02/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Xin lưu ý: Thẻ quà tặng được mua trên MooGold và Gamecardsdirect trong Thời gian diễn ra chương trình phải được đổi trước 06:59 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam) để người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan: 
Lưu ý: Thẻ quà tặng Binance từ các thương nhân trên được các thương nhân bên thứ ba cung cấp và không do Binance cung cấp trực tiếp. 
Điều khoản và Điều kiện:
  • Mỗi UID Binance được nhận một phần thưởng. Nếu người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng từ cả hai thương nhân thì thẻ quà tặng đã được đổi sớm hơn sẽ được xem xét để nhận phần thưởng hoàn tiền.
  • Mỗi người dùng phải đổi Thẻ quà tặng Binance đã mua từ một trong hai thương nhân trên Binance trước 06:59 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam) để đủ điều kiện nhận phần thưởng. 
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ qua Thẻ quà tặng Binance đến địa chỉ email được liên kết với Binance UID của người đổi hai tuần sau khi Chương trình kết thúc. Người dùng không có địa chỉ email liên kết với UID của mình sẽ không nhận được phần thưởng.
  • Người dùng có thể nhận Thẻ quà tặng trên Ứng dụng hoặc trang web Binance bằng cách sử dụng mã đổi thưởng Thẻ quà tặng Binance độc nhất được gửi đến email của họ. Để đổi thẻ bằng Ứng dụng Binance, hãy truy cập Trang chủ > Hồ sơ > Thẻ quà tặng. Vui lòng đảm bảo Ứng dụng Binance của bạn được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên.
  • Khi tham gia hoạt động ưu đãi này, tài khoản phụ sẽ không được coi là tài khoản độc lập.
  • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 
  • Binance có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của chương trình.
  • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số được nạp vào Thẻ quà tặng, giá trị này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm đổi so với giá trị tại thời điểm nạp. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng cho Thẻ quà tặng BinanceCảnh báo rủi ro.