Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Thông báo Nâng cấp Hệ thống cho Binance Liquid Swap (19/10/2021)

Thông báo Nâng cấp Hệ thống cho Binance Liquid Swap (19/10/2021)

2021-10-18 14:50
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ nâng cấp hệ thống Binance Liquid Swap từ 13:00 ngày 19/10/2021 đến 15:00 ngày 19/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động swap (hoán đổi) hoặc thêm/rút thanh khoản trên Binance Liquid Swap sẽ bị tạm hoãn trong thời gian nâng cấp.
Ghi chú:
  • Hãy yên tâm rằng tất cả tiền của người dùng đều an toàn.
  • Thời gian nâng cấp chỉ là thời gian chúng tôi ước tính và có thể sẽ thay đổi.
  • Tất cả các hoạt động giao dịch sẽ được nối lại sau khi nâng cấp hoàn tất. Chúng tôi sẽ không có thông báo riêng biệt nào thêm.
Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.