Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch Ký quỹ - 06/10/2023

Thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch Ký quỹ - 06/10/2023

2023-09-29 03:04
Đây là một thông báo chung. Thông báo này không dành cho người dùng ở những khu vực không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Margin sẽ hủy niêm yết các cặp Cross Margin và Isolated Margin BEL/BUSD, BOND/BUSD, BURGER/BUSD, C98/BUSD, CTXC/BUSD, ENS/BUSD, FLUX/BUSD, ICX/BUSD, IOTX/BUSD, KAVA/BUSD, KDA/BUSD, LAZIO/BUSD, MINA/BUSD, NEO/BUSD, OCEAN/BUSD, ONT/BUSD, POND/BUSD, QNT/BUSD, REEF/BUSD, SANTOS/BUSD, SFP/BUSD, SUPER/BUSD, STG/BUSD, TLM/BUSD VIB/BUSD vào lúc 13:00 ngày 06/10/2023 (Giờ Việt Nam)
Lưu ý:
  • Vào lúc 13:00 ngày 02/10/2023 (Giờ Việt Nam), Binance Margin sẽ tạm ngưng hoạt động vay Isolated Margin đối với các cặp Isolated Margin nói trên.
  • Vào lúc 13:00 ngày 06/10/2023 (Giờ Việt Nam), Binance Margin sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp Cross Margin và Isolated Margin nói trên. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này trên Margin. 
  • Người dùng vẫn có thể giao dịch những tài sản trên thông qua các cặp giao dịch vẫn còn được Binance Margin hỗ trợ.
  • Xin lưu ý rằng người dùng sẽ không thể cập nhật các vị thế của họ trong quá trình hủy niêm yết. Người dùng cũng nên đóng các vị thế của mình và/hoặc chuyển tài sản của họ từ Ví Margin sang Ví Spot trước khi ngừng giao dịch ký quỹ vào lúc 13:00 ngày 06/10/2023 (Giờ Việt Nam). Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra. 
  • ​​Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/09/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ là hoạt động có rủi ro cao, tuy mang lại lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn có thể được yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc thanh toán lãi trong thời gian ngắn. Nếu không nạp tiền ký quỹ hoặc thanh toán lãi theo yêu cầu trong thời gian quy định, tài sản thế chấp của bạn có thể bị thanh lý mà không cần có sự đồng ý của bạn. Hơn nữa, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi khoản thâm hụt phát sinh trong tài khoản của mình và lãi suất được tính trên tài khoản của bạn. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.