Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Tạo kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số ngay để kiếm 1 USDT

Tạo kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số ngay để kiếm 1 USDT

2023-03-04 07:40
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Thời gian diễn ra chương trình: từ 16:00 ngày 02/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Binance Earn sẽ tổ chức chương trình giveaway mới để trao thưởng cho cộng đồng. 10.000 người dùng kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số mới đầu tiên tham gia chương trình và thực hiện thành công giao dịch mua đầu tiên có giá trị tối thiểu tương đương 5 USD thông qua Kế hoạch đầu tư tự động gắn với chỉ số sẽ đủ điều kiện nhận một kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số hàng tháng mới trị giá 1 USDT, ngoài gói đăng ký ban đầu của họ.
Cách tham gia: 
Lưu ý:
 • Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số hàng tháng trị giá 0,25 USDT/tháng trong 4 tháng. Ưu đãi này có tổng giá trị là 1 USDT, sẽ được chia đều trong khoảng thời gian 4 tháng để mua 10 loại tiền mã hóa hàng đầu theo vốn hóa thị trường trên CoinMarketCap (CMC) thông qua kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số hàng tháng (tức là 0,25 USDT mỗi lần).
 • Người dùng không được chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số hàng tháng cho đến khi kết thúc khoảng thời gian 4 tháng. 
 • Sau khi kết thúc khoảng thời gian 4 tháng, những người chọn không tham gia kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số hàng tháng sẽ tiếp tục mua 10 loại tiền mã hóa hàng đầu theo vốn hóa thị trường trên CMC thông qua kế hoạch hàng tháng, trong đó 0,25 USDT sẽ được tự động bị khấu trừ từ số dư stablecoin trong Ví Spot của họ hàng tháng.
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản & Điều kiện
 • Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không khả dụng ở một số khu vực nhất định. Ngoài ra, chương trình này không dành cho người dùng tại Bangladesh, Ấn Độ hoặc Nigeria.
 • Người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản để tham gia vào ưu đãi này thành công.
 • Chỉ những người dùng mới sử dụng kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số mới đủ điều kiện nhận phần thưởng trong chương trình này. 
 • Các phần thưởng được phân bổ trên cơ sở ai đăng ký trước nhận trước và giới hạn tối đa 10.000 người tham gia đủ điều kiện, mỗi người sẽ nhận được một kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số mới, kéo dài trong 4 tháng
 • Những người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được kế hoạch Đầu tư tự động gắn với chỉ số mới trước ngày 29/03/2023 (Giờ Việt Nam).
 • Các tài khoản phụ hoặc tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
02/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn nên nắm giữ tiền mã hóa của mình và có thể nhận được yêu cầu giao dịch ở mức giá thấp hơn giá thị trường vào Ngày thanh toán. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.