Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Tạo Chiến lược lưới hợp đồng tương lai để chia sẻ phần thưởng lên tới 50.000 USDT và Voucher nâng cấp VIP+1!

Tạo Chiến lược lưới hợp đồng tương lai để chia sẻ phần thưởng lên tới 50.000 USDT và Voucher nâng cấp VIP+1!

2023-04-27 04:37
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn. 
Binance Futures đang tung ra một chương trình ưu đãi mới, trong đó tất cả người dùng thông thường và VIP 1-3 có thể chia sẻ tới 50.000 USDT dưới dạng voucher token và Voucher nâng cấp VIP+1 bằng cách tạo Chiến lược lưới hợp đồng tương lai.
Hãy tham gia chương trình ngay!
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 27/04/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 18/05/2023 (Giờ Việt Nam)
Chương trình A: Tham gia Cuộc thi giao dịch ROI lưới hợp đồng tương lai để chia sẻ đến 30.000 USDT dưới dạng Voucher token & Voucher nâng cấp VIP+1!
Tất cả người dùng thông thường và VIP 1-3 phải đăng ký tại đây và tạo ít nhất một chiến lược lưới hợp đồng tương lai trong Thời gian diễn ra chương trình để tham gia Cuộc thi giao dịch ROI lưới hợp đồng tương lai. Người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo ROI của các chiến lược lưới tương lai của họ trong Thời gian diễn ra chương trình và đủ điều kiện nhận một phần trong tổng quỹ thưởng linh động đã mở khóa theo cấu trúc phần thưởng bên dưới. 
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang hoạt động để đăng ký tham gia chương trình.
 • Bước 2: Tạo một chiến lược lưới hợp đồng tương lai trong Thời gian diễn ra chương trình. Người dùng nên đảm bảo chiến lược lưới hợp đồng tương lai có thời gian chạy tối thiểu 24 giờ​​​​​​​, và ROI của ít nhất một trong các chiến lược lưới hợp đồng tương lai của họ có giá trị dương.
Ngoài ra, 1.000 người dùng thông thường đầu tiên hoàn thành biểu mẫu này và có một chiến lược lưới hợp đồng tương lai với thời gian hoạt động liên tục ít nhất 24 giờ​​​​​​​ sẽ đủ điều kiện nhận một Voucher nâng cấp VIP+1. 
Người dùng có thể tạo chiến lược lưới tương lai của họ trong tài khoản phụ để tránh giao dịch thủ công, hủy lệnh và đóng các vị thế chấm dứt chiến lược lưới tương lai được tạo trong tài khoản chính của họ. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu cách tạo tài khoản phụ.
Quỹ thưởng linh động:
Tổng quy mô của quỹ thưởng linh động được mở khóa tùy thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện vào Cuộc thi giao dịch ROI lưới hợp đồng tương lai và có thể đạt tới 30.000 USDT dưới dạng voucher token. Quy mô quỹ thưởng linh động được mở khóa được xác định như sau:
Người tham gia đủ điều kiện
Quỹ phần thưởng (Dưới dạng voucher token)
≥ 500
1.000 USDT
≥ 1.000
3.000 USDT
≥ 1.500
10.000 USDT
≥ 2.000
20.000 USDT
≥ 2.500
30.000 USDT
Cơ cấu phần thưởng:
Tất cả những người tham gia đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo ROI của các chiến lược lưới tương lai của họ trong Thời gian diễn ra chương trình và nhận phần thưởng theo bảng bên dưới:
Xếp hạng
Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ 
Giải nhất
Mở khóa 8% quỹ thưởng linh động
Giải nhì
Mở khóa 5% quỹ thưởng linh động
Giải ba
Mở khóa 2% quỹ thưởng linh động
Vị trí thứ 4-100
Chia đều 20% tổng quỹ thưởng linh động được mở khóa
Tất cả những người tham gia đủ điều kiện còn lại
Chia đều 65% tổng quỹ thưởng linh động được mở khóa
Chương trình B: Tạo chiến lược lưới tương lai đầu tiên của bạn để nhận Voucher token trị giá 5 USDT
3.000 Người dùng thông thường và VIP 1-3 đầu tiên đăng ký tại đây và tạo chiến lược lưới hợp đồng tương lai lần đầu tiên trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện để nhận mỗi người một voucher token trị giá 5 USDT
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang hoạt động để đăng ký tham gia chương trình.
 • Bước 2: Tạo một chiến lược lưới hợp đồng tương lai lần đầu tiên trong Thời gian diễn ra chương trình bằng cách sao chép thông số của một chiến lược cụ thể trên Trang giao dịch chiến lược hoặc sử dụng các thông số tự động trên trang Giao dịch lưới hợp đồng tương lai.
 • Bước 3: Đảm bảo rằng thời gian chạy liên tục tối thiểu của chiến lược lưới hợp đồng tương lai là​​​​​​​ 24 giờ ​​​​​​​và chiến lược lưới hợp đồng tương lai tạo ra khối lượng giao dịch lớn hơn 0 USDT trong Thời gian diễn ra chương trình.
Chương trình C: Tạo một Chiến lược lưới hợp đồng tương lai cho Hợp đồng vĩnh cửu ETHBTC để nhận một Voucher token trị giá 5 USDT
Ngoài ra, 1.000 người dùng thông thường và VIP 1-3 đầu tiên đăng ký tại đây và tạo một chiến lược lưới hợp đồng tương lai cho Hợp đồng vĩnh cửu tuyến tính ETHBTC trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được mỗi người một voucher token trị giá 5 USDT trên cơ sở đến trước, nhận trước
Tham gia cộng đồng Binance Futures trên TwitterTelegram để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng đã được xác minh, là người dùng thông thường và VIP 1-3 và nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động này trong Thời gian diễn ra chương trình tương ứng mới đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào. 
 • Phần thưởng của Chương trình A, B và C không loại trừ nhau. Người dùng có thể tham gia và nhận phần thưởng từ cả 3 Chương trình nếu phù hợp.
 • Tính toán ROI: 
  • ROI của Chiến lược lưới hợp đồng tương lai = Tổng lợi nhuận đã khớp (lợi nhuận đã ghi nhận của các lệnh lưới đã thực hiện được khớp với một lệnh mua và một lệnh bán) / Tổng số tiền ký quỹ ban đầu (Tài sản ký quỹ được đầu tư tại thời điểm tạo chiến lược giao dịch lưới).
 • Phân bổ phần thưởng:
  • Phần thưởng Voucher nâng cấp VIP sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trước 06:59 ngày 24/05/2023 (Giờ Việt Nam) và phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trong vòng 14 ngày làm việc sau khi Chương trình kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi tất cả phần thưởng voucher qua Tài khoản > Trung tâm phần thưởng
  • Thời hạn hiệu lực của Voucher nâng cấp VIP được quy định là 21 ngày sau khi phân bổ, thời hạn hiệu lực của voucher token là 14 ngày sau khi phân bổ. Người dùng đủ điều kiện nên nhận voucher của họ trước ngày hết hạn. Tìm hiểu cách đổi phần thưởng voucher
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định trong viêc chấm dứt, sửa đổi và/hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc huỷ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng các chương trình ưu đãi này, thay đổi các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ, lựa chọn và số người chiến thắng và/hoặc thời gian thực hiện và tất cả Người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các chương trình này chỉ dành cho những người dùng được phép tham gia giao dịch Binance Options và có thể không dành cho hoặc có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc vùng lãnh thổ nhất định, tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý và quy định. Những hoạt động này không dành cho người dùng bị hạn chế giao dịch Hợp đồng tương lai. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures ở mỗi quốc gia nơi bạn truy cập các dịch vụ.
 • Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures tùy từng thời điểm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Bạn có thể truy cập tại đây để xem các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ áp dụng cho Chương trình A, Chương trình B và Chương trình C ngoài các Điều khoản và Điều kiện này. 
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.