Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Tạo Chiến lược lưới giao ngay đầu tiên của bạn và chia sẻ phần thưởng trị giá 10.000 USDT! (08/06/2023)

Tạo Chiến lược lưới giao ngay đầu tiên của bạn và chia sẻ phần thưởng trị giá 10.000 USDT! (08/06/2023)

2023-06-09 06:37

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Binance đang triển khai một chương trình ưu đãi mới, trong đó người dùng có thể kiếm được phần thưởng khi tìm hiểu về Chiến lược lưới giao ngay! Người dùng đủ điều kiện sẽ có thể chia sẻ tổng quỹ thưởng 10.000 USDT dưới dạng voucher token, họ chỉ cần tạo Chiến lược lưới giao ngay lần đầu tiên.

Tạo chiến lược lưới giao ngay đầu tiên của bạn ngay!

Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 09/06/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 23/06/2023 (Giờ Việt Nam)

2.000 người dùng thông thường và VIP 1-3 đầu tiên xác nhận tham gia và tạo Chiến lược lưới giao ngay lần đầu tiên trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện để nhận được mỗi người một voucher token trị giá 5 USDT.

Cách thức tham gia:

 • Bước 1: Nhấp vào "Đăng kýng ký ngay" trên trang chương trình để xác nhận tham gia chương trình.

 • Bước 2: Tạo Chiến lược lưới giao ngay đầu tiên của bạn. Đảm bảo rằng ít nhất một trong các Chiến lược lưới giao ngay của bạn có thời gian chạy liên tục ​​​​​​​hơn 24 giờ​​​​​​​.

Điều khoản và Điều kiện:

 • Chương trình này chỉ dành cho những người dùng được phép tham gia giao dịch Lưới giao ngay của Binance và có thể không dành cho hoặc có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc vùng lãnh thổ nhất định, tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý và quy định. 

 • Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Lưới giao ngay của Binance ở mỗi quốc gia nơi bạn truy cập các dịch vụ.

 • Chỉ những người dùng đã được xác minh và nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang chương trình trong Thời gian diễn ra chương trình mới đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.

 • Chương trình này dành cho người dùng thông thườngVIP 1-3 tạo Chiến lược lưới giao ngay lần đầu tiên trong Thời gian diễn ra chương trình.

 • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trong vòng 14 ngày làm việc sau khi hết Thời gian diễn ra chương trình. Người dùng có thể đăng nhập và đổi voucher của họ trong mục Hồ sơ > Trạm phần thưởng

 • Phần thưởng voucher token sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng đủ điều kiện nên nhận voucher của họ trước ngày hết hạn. Tìm hiểu cách đổi voucher token.

 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.

 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.

 • Binance có toàn quyền quyết định trong viêc chấm dứt và/hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc huỷ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình ưu đãi này, thay đổi các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ, lựa chọn và số người chiến thắng và/hoặc thời gian thực hiện và tất cả Người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.

 • Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Giao ngay của Binance tùy từng thời điểm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình ưu đãi có tại đây.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.