Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Tìm hiểu về Dual Investment & hoàn thành bài kiểm tra để nhận gói Dual Investment ETH!

Tìm hiểu về Dual Investment & hoàn thành bài kiểm tra để nhận gói Dual Investment ETH!

2022-11-29 14:24
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 16:00 ngày 29/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 14/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Binance sẽ ra mắt hoạt động Bài kiểm tra ETH Dual Investment vào lúc 16:00 ngày 29/11/2022 (Giờ Việt Nam), nơi người dùng có thể trau dồi kiến thức về Dual Investment và Cộng gộp tự động. 100.000 người dùng Dual Investment mới đầu tiên hoàn thành thành công bài kiểm tra trong thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện để nhận mỗi người một gói đăng ký Dual Investment ETH Bán cao miễn phí.
Cách tham gia
 • Bước 1: Nhấp vào nút [Bắt đầu bài kiểm tra] ở đầu trang hoạt động.
 • Bước 2: Mở bài kiểm tra và đọc qua các tài nguyên có sẵn về Dual Investment và Cộng gộp tự động (Auto Compounding).
 • Bước 3: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra. Người dùng có thể thử làm lại bài kiểm tra nếu họ không trả lời đúng tất cả các câu hỏi.
 • Bước 4: Người dùng đủ điều kiện sẽ tự động nhận được gói đăng ký Bán cao Dual Investment ETH của họ vào lúc 06:59 ngày 28/12/2022 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: 
 • Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được gói đăng ký Bán cao Dual Investment ETH trị giá 0,25 BUSD. Ngày thanh toán của gói đăng ký là 30/06/2023 (Giờ Việt Nam) và giá mục tiêu sẽ được chọn dựa trên tính khả dụng theo quyết định của Binance. 
 • Sau Ngày thanh toán, người dùng sẽ tiếp tục được đăng ký Dual Investment thông qua Kế hoạch Cộng gộp tự động nâng cao. Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng Cộng gộp tự động bất kỳ lúc nào và truy cập vào tiền của họ sau Ngày thanh toán tiếp theo. 
Tính năng gộp tự động của Dual investment là gì:
Tính năng Cộng gộp tự động Dual Investment giúp người dùng tự động gia hạn đăng ký Dual Investment của họ vào Ngày Thanh toán. Người dùng có thể truy cập nó trên Trang web Binance hoặc Ứng dụng Binance. 
Người dùng có thể chọn tham gia tính năng Cộng gộp tự động trong quá trình đăng ký Dual Investment. Sau khi bật tính năng này, hệ thống sẽ giúp người dùng đóng vị thế của họ hoặc đăng ký lại vị thế mới vào ngày thanh toán, tùy thuộc vào việc họ chọn Gói cơ bản hay Gói nâng cao và liệu đã đạt được Giá mục tiêu hay chưa. Bạn có thể đọc hướng dẫn từng bước về tính năng này tại đây.
Điều khoản & Điều kiện
 • Ưu đãi này không áp dụng cho người dùng tại Bangladesh, Nigeria và Ấn Độ. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại một số khu vực nhất định.
 • Người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản để tham gia vào ưu đãi này thành công.
 • Người dùng cần trả lời chính xác tất cả các câu hỏi trong bảng câu hỏi để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Người dùng có thể thử làm bảng câu hỏi nhiều lần cho đến khi trả lời chính xác tất cả các câu hỏi.
 • Phần thưởng được trao trên cơ sở đến trước nhận trước và tối đa 100.000 người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được mỗi người một gói Bán cao Dual Investment ETH, với Ngày thanh toán là 30/06/2023 (Giờ Việt Nam)
 • Sau Ngày thanh toán, người dùng sẽ tiếp tục được đăng ký Dual Investment thông qua Kế hoạch Cộng gộp tự động nâng cao. Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng Cộng gộp tự động bất kỳ lúc nào và truy cập vào tiền của họ sau Ngày thanh toán tiếp theo. 
 • Chúng tôi sẽ áp dụng các giới hạn về số lượng phần thưởng dành cho người dùng đủ điều kiện tại mỗi quốc gia/khu vực.
 • Các tài khoản phụ và tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn nên nắm giữ tiền mã hóa của mình và có thể nhận được yêu cầu giao dịch ở mức giá thấp hơn giá thị trường vào Ngày thanh toán. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.