Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Staking ETH 2.0: Tăng số lượng BETH nắm giữ của bạn để nhận được phần thưởng tăng APR độc quyền khi Staking ETH 2.0 và voucher nâng cấp VIP!

Staking ETH 2.0: Tăng số lượng BETH nắm giữ của bạn để nhận được phần thưởng tăng APR độc quyền khi Staking ETH 2.0 và voucher nâng cấp VIP!

2023-02-03 03:14
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Binance đang triển khai một chương trình khuyến mãi mới dành cho tất cả người dùng tham gia Staking ETH 2.0. Trong thời gian diễn ra hoạt động, những người dùng đủ điều kiện có thể tăng số lượng BETH nắm giữ ròng của họ để đủ điều kiện nhận ưu đãi tăng APR trong Staking ETH 2.0, đồng thời nhận được các phần thưởng độc quyền như voucher nâng cấp VIP+1 và một vật phẩm Binance. 
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 14:00 ngày 02/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 13:59 ngày 15/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Tăng lượng BETH đang nắm giữ của bạn để được tăng APR khi tham gia Staking ETH 2.0 
Tất cả người dùng tăng số lượng nắm giữ số BETH ròng ở mức là tối thiểu 600 BETH trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ tự động đủ điều kiện để nhận Phần thưởng tăng APR trên Staking ETH 2.0 theo bậc dành cho các token BETH được tích lũy trong Thời gian diễn ra hoạt động. 
Mức tăng APR cuối cùng mà mỗi người dùng đủ điều kiện nhận được phụ thuộc vào lượng BETH tích lũy được trong thời gian diễn ra hoạt động* và cấp độ VIP của người dùng, như được hiển thị trong cấu trúc APR theo bậc và cơ chế tính toán phần thưởng bên dưới: 
Cấp
Số BETH được tích lũy trong thời gian diễn ra hoạt động*
APR tiêu chuẩn cho staking ETH 2.0**
Tăng APR Staking ETH 2.0 theo bậc
1
600
4,3% - 11,2%
0,3%
0,5%
2
2.000
0,5%
1%
3
3.500
1%
1,5%
4
6,000
1,5%
2,5%
Cách tính phần thưởng:
 • BETH tích lũy trong thời gian diễn ra hoạt động* = 
  (Số dư BETH trung bình hàng ngày trong Ví Spot trong thời gian diễn ra hoạt động) - (Số dư BETH trong Ví Spot vào lúc 14:00 ngày 02/02/2023 Giờ Việt Nam)
 • Phần thưởng tăng APR khi staking ETH 2.0 (bằng BETH) = 
  (BETH tích lũy được trong thời gian diễn ra hoạt động * APR tiêu chuẩn trung bình cho staking ETH 2.0 trong thời gian diễn ra hoạt động) * Tăng APR khi staking ETH 2.0 theo bậc
 • Do đó, tổng phần thưởng Staking ETH 2.0 (bằng BETH) cho mỗi người dùng đủ điều kiện trong thời gian diễn ra hoạt động = 
  (Phần thưởng Staking ETH 2.0 tích lũy hàng ngày cho tất cả số lượng nắm giữ BETH trong suốt thời gian diễn ra hoạt động) + (Phần thưởng tăng APR Staking ETH 2.0) 
Lưu ý: 
 • Phần thưởng tăng APR khi staking ETH 2.0 sẽ được tính toán và phân bổ dưới dạng BETH tới Ví Spot của người dùng trong vòng hai tuần sau khi Hoạt động kết thúc còn phần thưởng Staking ETH 2.0 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được phân bổ hằng ngày.
 • APR cho Staking ETH 2.0 rất linh hoạt và thay đổi theo phần thưởng staking của mạng chính trên chuỗi. Phạm vi APR tiêu chuẩn** cho Staking ETH 2.0 dựa trên dữ liệu lịch sử trong ba tháng qua và không nên được sử dụng để dự đoán APR trong tương lai. 
 • Người dùng có thể nhận các token BETH trên Binance thông qua một trong những cách sau:
  • Phương án 1: Truy cập trang Staking ETH 2.0 và chọn “Stake ngay”. Nhập số lượng ETH, nhấp vào “Xác nhận” và nhận BETH trong ví Spot của bạn.
  • Phương án 2: Mua BETH từ bể thanh khoản ETH/BETH bằng ETH trên Binance Swap Farming.
  • Phương án 3: Mua BETH bằng cách hoàn tất giao dịch trên các cặp giao dịch BETH/ETHETH/BUSD tại Binance Spot.
 • Người dùng hiện có thể thế chấp BETH để vay các tài sản khác trên Vay VIP đồng thời kiếm phần thưởng Staking ETH 2.0. Trước đây, người dùng sẽ chỉ nhận được phần thưởng Staking ETH 2.0 nếu BETH của họ ở trong Ví Spot. 
Hoạt động B: Tận hưởng việc nâng cấp độ VIP bằng cách tăng lượng BETH đang nắm giữ của bạn (Chỉ dành cho người dùng thông thường và người dùng VIP 1-2)
Chương trình này chỉ áp dụng cho người dùng thông thường người dùng VIP 1-2. Top 30 người dùng đủ điều kiện được xếp hạng theo số lượng BETH tích lũy được trong thời gian diễn ra hoạt động* sẽ đủ điều kiện nhận được một Voucher nâng cấp VIP+1 cho mỗi người. Thời hạn hiệu lực của Voucher nâng cấp VIP+1 sẽ là 30 ngày kể từ ngày đổi. 
Hoạt động bổ sung: Retweet lại tweet Hoạt động này để có cơ hội nhận được một ván trượt Binance!
Theo dõi @BinanceVIP trên Twitter, retweet và bình luận trên tweet Hoạt động trong Thời gian diễn ra hoạt động. Mười người dùng đủ điều kiện sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí lựa chọn được nêu trong điều khoản và điều kiện để nhận được một ván trượt Binance cho mỗi người.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Tất cả người dùng phải hoàn tất xác minh tài khoản thì mới nhận được phần thưởng.
 • Khuyến mãi này tuân theo Điều khoản và Điều kiện đối với Ưu đãi giải thưởng.
 • Người dùng đủ điều kiện có thể tham gia nhiều Hoạt động và đủ điều kiện nhận nhiều hơn một phần thưởng trong Chương trình này.
 • Hoạt động A:
  • Người dùng đã tham gia các hoạt động liên quan đến BETH khác sẽ không đủ điều kiện tham gia Hoạt động A, nếu có.
  • Phần thưởng tăng APR khi staking ETH 2.0 sẽ được tính toán và phân bổ dưới dạng BETH tới Ví Spot của người dùng trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Thời gian diễn ra hoạt động còn phần thưởng staking ETH 2.0 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được phân bổ hằng ngày.
 • Hoạt động B:
  • Binance sẽ công bố danh sách những người chiến thắng Hoạt động B trong một thông báo riêng trong vòng 14 ngày sau khi Chương trình kết thúc.
  • Phiếu Nâng hạng VIP sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi Hoạt động kết thúc. Thời hạn đổi voucher sẽ là 14 ngày theo lịch kể từ ngày phân phối. Tìm hiểu cách đổi Phiếu nâng cấp VIP.
  • Phiếu Nâng hạng VIP không được kết hợp với các quyền lợi VIP khác đã có hiệu lực.
  • Voucher nâng hạng VIP áp dụng cho người dùng thông thườngngười dùng VIP 1-2. Bằng cách đổi voucher nâng hạng VIP, người dùng có thể đạt đến cấp độ VIP cao nhất là VIP 3. Người dùng đổi và kích hoạt thành công voucher nâng hạng VIP có thể tận hưởng các quyền lợi VIP tương ứng trong 30 ngày.
 • Hoạt động Bổ sung:
  • Binance VIP sẽ đánh giá độ sâu và mức độ liên đới của các bình luận của tất cả người dùng đủ điều kiện trên tweet về Hoạt động và chọn ra 10 người chiến thắng đủ điều kiện để mỗi người nhận được một Ván trượt Binance.
  • @BinanceVIP sẽ liên hệ với những người chiến thắng qua Twitter để sắp xếp việc trao phần thưởng trong vòng 2 tuần sau khi Hoạt động kết thúc. Nếu người chiến thắng không trả lời trong vòng 48 giờ kể từ khi được thông báo, người đó sẽ xem như là mất phần thưởng.
  • Người chiến thắng phải cung cấp địa chỉ giao hàng hợp lệ và sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế nếu có.
 • Vui lòng truy cập Binance Institutional để kiểm tra cấp VIP hiện tại của bạn.
 • Để tìm hiểu thêm về việc trở thành VIP của Binance, vui lòng tham khảo liên kết này.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
02/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị lợi suất/lãi thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.