Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Staking ETH 2.0: Stake ETH để chia sẻ 15.000 USD dưới dạng các phần thưởng bằng BETH!

Staking ETH 2.0: Stake ETH để chia sẻ 15.000 USD dưới dạng các phần thưởng bằng BETH!

2023-03-03 11:13
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance rất vui mừng được giới thiệu chương trình ưu đãi mới cho tất cả người dùng Staking ETH 2.0! Nhiều phần thưởng voucher token BETH với tổng giá trị 15.000 USD được dành cho chương trình ưu đãi này.
Chương trình ưu đãi: Stake ETH để chia sẻ 15.000 USD dưới dạng phần thưởng voucher token BETH!
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 19:00 ngày 03/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 13/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, tất cả người dùng stake tối thiểu 0,05 ETH trong Staking ETH 2.0 sẽ đủ điều kiện để chia sẻ 15.000 USD dưới dạng voucher token BETH dựa trên số lượng ETH mỗi người dùng đã stake trên Staking ETH 2.0 so với tổng số lượng ETH được stake bởi tất cả người dùng đủ điều kiện trên Staking ETH 2.0.
Cách tính phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Số lượng ETH người dùng đã stake trên Staking ETH 2.0 trong thời gian diễn ra chương trình / Tổng số lượng ETH được stake bởi tất cả người dùng đủ điều kiện trên Staking ETH 2.0 trong thời gian diễn ra chương trình) * 15.000 USD dưới dạng phần thưởng voucher token BETH 
Cách tham gia Staking ETH 2.0:
 • Bước 1: Mua ETH nếu bạn không có sẵn ETH.
 • Bước 2: Truy cập trang Staking ETH 2.0.
 • Bước 3: Chọn “Stake ngay”.
Lưu ý:
 • BETH là tài sản được token hóa đại diện cho ETH được stake theo tỷ lệ 1:1. Phần thưởng Staking ETH 2.0 được phân bổ hàng ngày dưới dạng BETH. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại đây.
 • Người dùng sẽ chỉ nhận được phần thưởng Staking ETH 2.0 nếu BETH họ nắm giữ có trong Ví Spot. Nếu người dùng giao dịch BETH để lấy ETH, bất kỳ ai mua BETH sẽ nhận được phần thưởng Staking ETH 2.0.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng hoàn tất xác minh danh tính mới đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi này.
 • Các điều khoản và điều kiện của Binance đối với chương trình giải thưởng sẽ được áp dụng cho Chương trình ưu đãi này.
 • Tất cả người dùng stake tối thiểu 0,05 ETH trong Staking ETH 2.0 trong thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Chỉ những người dùng trực tiếp tham gia Staking ETH 2.0 mới đủ điều kiện nhận phần thưởng. Người dùng mua BETH từ thị trường Spot trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá giao dịch là 1.612 đối với cặp giao dịch BETH/USD để phân bổ phần thưởng.
 • Phần thưởng voucher token BETH sẽ được phân bổ trong vòng 3 tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi voucher token trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Thời gian hiệu lực của các voucher token là 30 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher token.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
03/03/2023
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.