Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Stake ETH để chia sẻ phần thưởng airdrop trị giá 99.120 SEI

Stake ETH để chia sẻ phần thưởng airdrop trị giá 99.120 SEI

2024-06-20 02:00

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance Earn hân hạnh ra mắt chương trình ưu đãi Staking ETH. Stake ETH ngay để nhận được nhiều phần thưởng:

 • Nhận một phần trong quỹ thưởng airdrop trị giá 99.120 SEI;

 • Kiếm phần thưởng APR linh động* khoảng 3% với Staking ETH.

Lưu ý:

 • APR linh động* được công bố tại đây và có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 20/06/2024 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 08/07/2024 (Giờ Việt Nam)

Cách thức tham gia:

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia:

Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng số tiền staking ETH của họ trong Thời gian diễn ra chương trình. Top 500 người dùng sẽ đủ điều kiện để chia sẻ các phần thưởng như được liệt kê trong bảng bên dưới. 

Cơ cấu phần thưởng:

Xếp hạng theo số tiền staking ETH trong Thời gian diễn ra chương trình (tính bằng WBETH) 

Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ 

Vị trí thứ 1-10

1200 SEI

Vị trí thứ 11-20

920 SEI

Vị trí thứ 21 - 30

840 SEI

Vị trí thứ 31 - thứ 40

750 SEI

Vị trí thứ 41 - 50

502 SEI

Vị trí thứ 51 - 100

220 SEI

Vị trí thứ 101 - 300

140 SEI

Vị trí thứ 301 - 500

90 SEI

Xin lưu ý: 

 • Số tiền staking ETH (tính bằng WBETH) = Tổng số lượng WBETH nhận được từ Staking ETH - Tổng số lượng WBETH đã đổi thành ETH - Tổng số lượng WBETH được bán trên thị trường Giao ngay 

 • Người dùng rút các vị thế WBETH hiện có và được tạo trước chương trình ưu đãi chỉ để tạo lại các vị thế tương tự trong Thời gian diễn ra chương trình sẽ có số tiền Staking ETH bằng không.

 • Nghiên cứu tình huống 1: 

  • Người dùng A có một vị thế Staking ETH là 10 ETH, nhận được 9,658 WBETH (dựa trên tỷ lệ chuyển đổi) trước ngày bắt đầu chương trình. Sau đó, Người dùng A quyết định đổi 9,658 WBETH sang ETH, chọn tham gia chương trình này và stake 10 ETH, nhận 9,658 WBETH trong Thời gian diễn ra chương trình.

  • Số tiền Staking ETH của người dùng A (tính bằng WBETH): 9,658 WBETH - 9,658 WBETH = 0 

 • Nghiên cứu tình huống 2:

  • Người dùng B có 10 WBETH trước ngày bắt đầu chương trình. Sau đó, Người dùng B chọn tham gia chương trình này và stake thêm 5 ETH, nhận được 4,80 WBETH (dựa trên tỷ lệ chuyển đổi) trong Thời gian diễn ra chương trình.

  • Số tiền Staking ETH của người dùng B (tính bằng WBETH): 4.80 WBETH.

 • Nghiên cứu tình huống 3:

  • Người dùng C chọn tham gia chương trình này và stake 10 ETH, nhận 9,658 WBETH (dựa trên tỷ lệ chuyển đổi). Sau đó, người dùng C quyết định bán 9,658 WBETH trong thời gian diễn ra chương trình. 

  • Số tiền Staking ETH của người dùng C (tính bằng WBETH): 9,658 WBETH - 9,658 WBETH = 0.

 • Số tiền Staking ETH của mỗi người dùng sẽ được tính dựa trên số lượng WBETH trong Thời gian diễn ra chương trình. 

 • Các giao dịch mua trực tiếp WBETH từ cặp giao dịch Giao ngay WBETH/ETH sẽ không được sử dụng để tính số tiền Staking ETH của người dùng trong Thời gian diễn ra chương trình.  

Hãy tham gia chương trình ngay!

Giới thiệu về Staking ETH:

 • Staking ETH cho phép người dùng stake token Ethereum (ETH) của họ để hỗ trợ hoạt động của mạng lưới Ethereum. Bằng cách stake ETH trên Binance, người dùng sẽ đóng góp vào việc đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của mạng lưới, đồng thời nhận được token WBETH (tức là phiên bản được mã hóa thành token của số ETH đã stake và phần thưởng). 

Điều khoản và Điều kiện:

 • Chỉ những người dùng hoàn tất xác minh danh tínhxác nhận tham gia trong Thời gian diễn ra chương trình mới có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng trong Chương trình này. 

 • Binance có quyền điều chỉnh APR bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện Staking ETH của Binance trước khi sử dụng Staking ETH. 

 • Người dùng cũng có thể xem Câu hỏi thường gặp về Staking ETH để biết thêm thông tin.

 • Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia Chương trình này. Số tiền đăng ký của tài khoản phụ sẽ được cộng vào số tiền đăng ký tiêu chuẩn của tài khoản chính.

 • Phần thưởng token SEI sẽ được airdrop cho người dùng đủ điều kiện vào 06:59 ngày 11/08/2024 (Giờ Việt Nam), trừ khi có thông báo khác của Binance. Người dùng có thể tìm phần thưởng của mình trong phần Hồ sơ > Tài sản > Ví Spot

 • Người dùng có thể xem tài sản Staking ETH của mình trong mục Ví > Earn.

 • Thời gian rút Staking ETH (WBETH): Sáu ngày.

 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.

 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.

 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình ưu đãi có tại đây.

 • Bản dịch của bài viết và bản gốc tiếng Anh có thể có sự khác biệt. Vui lòng tham khảo bản gốc để cập nhật thông tin mới nhất hoặc chính xác nhất nếu có bất kỳ sự khác biệt nào.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

20/06/2024

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống cũng như tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. APR là phần thưởng ước tính bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn. Kết quả này không phải là mức lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc dự đoán bằng tiền pháp định. APR được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế được tạo ra. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.