Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Sản phẩm linh hoạt Binance Simple Earn: Ưu đãi độc quyền dành cho Binance Fan-token để chào mừng sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm

Sản phẩm linh hoạt Binance Simple Earn: Ưu đãi độc quyền dành cho Binance Fan-token để chào mừng sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm

2022-11-18 02:32
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Binance Simple Earn đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho Binance Fan-token trên các Sản phẩm linh hoạt để chào mừng sự kiện bóng đá lớn nhất năm nay. Đăng ký các Sản phẩm linh hoạt được niêm yết bên dưới và bắt đầu kiếm thưởng từ vô vàn chương trình ưu đãi!
Ưu đãi 1: Kiếm APR 6% trên Binance Fan-token với Sản phẩm linh hoạt Simple Earn của Binance
Thời gian ưu đãi: từ 07:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) cho đến khi có thông báo mới
Sản phẩm áp dụng:
Token
APR ưu đãi
Hạn mức đăng ký cá nhân
Hạn mức đăng ký sản phẩm
ALPINE
6,00%
500 ALPINE
675.000 ALPINE
LAZIO
6,00%
500 LAZIO
550.000 LAZIO
PORTO
6,00%
500 PORTO
550.000 PORTO
SANTOS
6,00%
500 SANTOS
650.000 SANTOS
Lưu ý cho Ưu đãi 1:
 • Người dùng đăng ký những sản phẩm đã niêm yết ở trên cũng được hưởng APR ưu đãi kể từ lúc bắt đầu diễn ra chương trình khuyến mãi cho đến khi có thông báo mới.
Ưu đãi 2: APR X3 (nhân 3) đặc biệt cho người dùng Sản phẩm linh hoạt Simple Earn mới
Thời gian ưu đãi: từ 07:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 03/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Token
APR cho người dùng mới trong thời gian ưu đãi
APR tiêu chuẩn
Hạn mức đăng ký cá nhân
Hạn mức đăng ký sản phẩm
Mức 1
Mức 2
Tổng số tiền
ALPINE
0-50 ALPINE
> 50 ALPINE
6,00%
500 ALPINE
675.000 ALPINE
18,00%
6,00%
LAZIO
0-50 LAZIO
> 50 LAZIO
6,00%
500 LAZIO
550.000 LAZIO
18,00%
6,00%
PORTO
0-50 PORTO
> 50 PORTO
6,00%
500 PORTO
550.000 PORTO
18,00%
6,00%
SANTOS
0-50 SANTOS
> 50 SANTOS
6,00%
500 SANTOS
650.000 SANTOS
18,00%
6,00%
Lưu ý cho Ưu đãi 2:
 • Ưu đãi này dành riêng những người dùng chưa bao giờ đăng ký các Sản phẩm linh hoạt Simple Earn. 
 • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho sản phẩm đầu tiên mà người dùng mới đăng ký trong danh sách này. Có thể có các chương trình ưu đãi dành cho người dùng mới đồng thời áp dụng đối với những token khác. Người dùng chỉ có thể hưởng mức APR cộng thêm cho sản phẩm đăng ký đầu tiên, bao gồm sản phẩm trong danh sách này.
 • Sau khi hết thời gian ưu đãi, APR sẽ được điều chỉnh về mức tiêu chuẩn.
Ưu đãi 3: 3.000 người dùng đầu tiên đăng ký Simple Earn với Binance Fan-token sẽ nhận được các Voucher tiền dùng thử cố định bằng BUSD
Thời gian ưu đãi: từ 07:00 ngày 18/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 26/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian ưu đãi, 3.000 người dùng đầu tiên đăng ký Sản phẩm linh hoạt Simple Earn bằng ALPINE, LAZIO, PORTO hoặc SANTOS với số tiền đăng ký tối thiểu như trong bảng bên dưới và duy trì đăng ký trong ít nhất 7 ngày, sẽ đủ điều kiện nhận Voucher tiền dùng thử cố định bằng BUSD dựa trên cơ cấu phần thưởng bên dưới. 
Số tiền đăng ký tối thiểu để đủ điều kiện:
Token
Số tiền tối thiểu
ALPINE
16 ALPINE
LAZIO
7 LAZIO
PORTO
9 PORTO
SANTOS
6 SANTOS
Cơ cấu phần thưởng:
Loại người dùng
Loại voucher
Giá trị quy ra BUSD
Thời hạn cố định
APR
Người dùng mới
Tiền dùng thử cố định
3 BUSD
30 ngày
10%
Người dùng hiện tại
Tiền dùng thử cố định
2 BUSD
30 ngày
10%
Tiêu chí đủ điều kiện của Ưu đãi 3:
 • Muốn đáp ứng tiêu chí, người dùng phải đăng ký các Sản phẩm linh hoạt Simple Earn trong thời gian ưu đãi với số tiền tối thiểu đã nêu ở trên bằng ALPINE, LAZIO, PORTO hoặc SANTOS trong một giao dịch duy nhất và duy trì đăng ký trong ít nhất 7 ngày. Ví dụ: nếu người dùng đã đăng ký 10 LAZIO cho các Sản phẩm linh hoạt Simple Earn vào ngày 20/11/2022, người dùng này không được rút bất kỳ khoản tiền bằng LAZIO nào từ các Sản phẩm linh hoạt Simple Earn trước 06:59 ngày 28/11/2022 (Giờ Việt Nam) thì mới đủ điều kiện. Đăng ký thêm tiền không đồng nghĩa có thêm phần thưởng. 
 • Số tiền đăng ký tự động không bao gồm trong tiêu chí xét đủ điều kiện.
 • Người dùng hiện tại đã rút token niêm yết bên trên trong Sản phẩm linh hoạt Simple Earn từ 07:00 ngày 17/11/2022 (Giờ Việt Nam) trở đi rồi cố gắng tham gia Ưu đãi 3 sẽ không đủ điều kiện.
 • Phần thưởng cho Ưu đãi 3 sẽ được phân bổ tới những người chiến thắng trước 13:00 08/12/2022 (Giờ Việt Nam). Chúng tôi sẽ thông báo cho những người chiến thắng qua email và thông báo trên ứng dụng. 
 • Mỗi người dùng đủ điều kiện chỉ được nhận một Voucher tiền dùng thử cố định cho Chương trình ưu đãi này.
 • Sau khi chúng tôi phân bổ, người chiến thắng có 14 ngày để đổi voucher. Việc đổi voucher sẽ tạo ra một vị thế Sản phẩm cố định BUSD, cho phép người dùng nhận phần thưởng hàng ngày được phân bổ vào Ví Spot của họ. 
 • Khi vị thế Sản phẩm cố định được tạo từ Tiền dùng thử cố định bằng BUSD hết hạn, số tiền gốc sẽ được chuyển vào Ví Spot của người dùng. 
 • Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Voucher tiền dùng thử cố định.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Việc đăng ký Sản phẩm linh hoạt niêm yết ở trên phụ thuộc vào các hạn mức đăng ký sản phẩm và hạn mức đăng ký cá nhân tương ứng. Người dùng không thể đăng ký khi số tiền đăng ký đã đạt đến giới hạn.
 • Phần thưởng cho các sản phẩm Simple Earn được phân bổ hàng ngày vào Ví Spot của người dùng. Sau khi đăng ký, người dùng bắt đầu tích lũy phần thưởng trên các tài sản đã đăng ký vào ngày hôm sau. Sau đó, việc phân bổ sẽ bắt đầu sau ngày tích lũy phần thưởng đầu tiên. 
 • Người dùng có thể kiểm tra lịch sử phân bổ bằng cách nhấp vào đây.
 • Binance Simple Earn có thể thực hiện các thay đổi đối với token được hỗ trợ, phần thưởng, hạn mức cá nhân và tổng hạn mức đăng ký theo thời gian.
 • Binance có quyền loại ngay bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình ưu đãi.
 • Tham khảo các bài viết này để tìm hiểu thêm về 
 • Theo các điều khoản bổ sung có trong thông báo này, Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Simple Earn sẽ được áp dụng.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/11/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị lợi suất/lãi thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.