Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Sản phẩm Cố định TOMO: Tận hưởng APR độc quyền và nhận các phần thưởng lên tới 160 TOMO!

Sản phẩm Cố định TOMO: Tận hưởng APR độc quyền và nhận các phần thưởng lên tới 160 TOMO!

2023-02-08 02:40
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn đã triển khai ba chương trình ưu đãi mới cho TOMO trên các Sản phẩm Cố định. Hoàn tất gói đăng ký Sản phẩm Cố định TOMO từ lúc 19:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam) để nhận các phần thưởng lên tới 160 TOMO! Tổng phần thưởng được cung cấp trong tất cả các chương trình ưu đãi là 87.000 TOMO .
Chương trình 1: Nạp tiền và đăng ký Sản phẩm Cố định TOMO để hưởng APR độc quyền
Thời gian diễn ra chương trình: 19:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 17/02/2023 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào sau ngày mà bạn hoàn tất gói đăng ký Sản phẩm Cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm Cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
APR trong thời gian diễn ra chương trình
APR tiêu chuẩn
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối thiểu cho mỗi người dùng
Giới hạn đăng ký Sản phẩm Cố định tối đa cho mỗi người dùng
TOMO
30 ngày
4,79%
4,79%
1 TOMO
50.000 TOMO
TOMO
60 ngày
7,99%
7,99%
1 TOMO
50.000 TOMO
TOMO
120 ngày
19,90%
15,90%
1 TOMO
500 TOMO
Lưu ý:
 • APR bổ sung chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình và sẽ được điều chỉnh thành APR tiêu chuẩn sau khi chương trình kết thúc.
 • Binance Simple Earn sẽ trả lại tài sản/tiền tệ kỹ thuật số vào Ví Spot của người dùng khi kết thúc thời hạn đăng ký đã thỏa thuận. Giá trị của tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem các tài sản Sản phẩm Cố định của họ bằng cách tới mục Ví> Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Người dùng có thể bật chức năng “Tự động đăng ký” trước khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm Cố định. Chức năng này sẽ tự động gia hạn vị thế Sản phẩm Cố định hiện tại của bạn sang vị thế mới có cùng thời hạn khi gói đăng ký của bạn đáo hạn.
 • Thời gian mở khóa cho Sản phẩm Cố định: Một ngày .
 • Câu hỏi thường gặp về sản phẩm cố định.
 • Trong trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và phần lãi đã phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền gốc hoàn lại. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Chương trình 2: Mua và đăng ký Sản phẩm Cố định TOMO để nhận mỗi người 60 TOMO
Thời gian diễn ra chương trình: 19:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 17/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này:
 • Đạt số lượng mua ròng từ 400 TOMO trở lên (ở đây số lượng mua ròng được hiểu là tổng số lượng TOMO mua trên thị trường Giao ngay Binance trừ đi số lượng TOMO đã bán trên Binance Giao ngay).
 • Tham gia Sản phẩm Cố định TOMO kỳ hạn 30, 60 hoặc 120 ngày.
Đối với chương trình khuyến mãi này, 500 người dùng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu trên sẽ nhận được mỗi người 60 token TOMO.
Chương trình 3: Người dùng Sản phẩm Cố định mới sẽ chia sẻ 57.000 TOMO
Thời gian diễn ra chương trình: 19:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 17/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, 3.000 người dùng đầu tiên chưa tham gia các Sản phẩm Cố định Binance Simple Earn trước khi bắt đầu thời gian khuyến mãi đăng ký tối thiểu 300 TOMO trong  Sản phẩm Cố định TOMO kỳ hạn 30, 60 hoặc 120 ngày sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng 57.000 TOMO theo cấu trúc phần thưởng bên dưới.
Cơ cấu phần thưởng:
Sắp xếp theo thời gian đăng ký Sản phẩm Cố định TOMO
Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ
Vị trí thứ 1 - 100
100 TOMO
Vị trí thứ 101 - 200
80 TOMO
Vị trí thứ 201 - 300
60 TOMO
Vị trí thứ 301 - 400
40 TOMO
Vị trí thứ 401 - 500
30 TOMO
Vị trí thứ 501-1000
20 TOMO
Hạng 1.001 - 3.000
8 TOMO
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Phần thưởng TOMO cho Chương trình 2 và 3 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người nhận trong vòng 3 tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian đã chọn. Giá trị này không phải là lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc được dự đoán bằng bất kỳ đồng tiền pháp định nào. Binance sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc khi người dùng rút sớm. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng cụ thể nào hay bất kỳ lợi nhuận nào theo thời gian. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.